Η επίδραση του τρόπου σίτισης στην εκδήλωση αλλεργικών αντιδράσεων κατά τους πρώτους 6 μήνες ζωής: Η μελέτη Allergy Reduction Trial

Μεταπτυχιακή Εργασία 27207 132 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επίδραση του τρόπου σίτισης στην εκδήλωση αλλεργικών αντιδράσεων κατά τους πρώτους 6 μήνες ζωής: Η μελέτη Allergy Reduction Trial
Συγγραφέας:
Βασιλειάδη, Εμμανουέλα, Κωνσταντίνος
Επιβλέπων καθηγητής:
Μανιός, Ιωάννης
Περίληψη:
Εισαγωγή: Ο επιπολασμός της αλλεργίας στην πρωτεΐνη του αγελαδινού γάλακτος παρατηρείται αυξημένος στις ανεπτυγμένες χώρες τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες, ιδιαίτερα σε παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών. Επιπλέον, η παρουσία οικογενειακού ιστορικού ατοπίας και ιδιαίτερα της ατοπικής δερματίτιδας, έχουν χαρακτηριστεί ως παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση αλλεργίας στην πρωτεΐνη του αγελαδινού γάλακτος. Η σίτιση των βρεφών με φόρμουλα η οποία αποτελείται από μερικώς υδρολυμένη πρωτεΐνη, έχει προταθεί από την επιστημονική κοινότητα ως μέθοδος την πρόληψης για την ανάπτυξη αλλεργικών εκδηλώσεων σε βρέφη υψηλού κινδύνου που δεν θηλάζουν αποκλειστικά. Ωστόσο, επιπλέον ισχυρά επιστημονικά δεδομένα τα οποία θα υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητά της παραπάνω μεθόδου κρίνονται απαραίτητα.
Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η σύγκριση της επίδρασης του αποκλειστικού μητρικού θηλασμού έναντι του μεικτού τρόπου σίτισης (μητρικός θηλασμός και φόρμουλα ή μητρικός θηλασμός και μερικώς υδρολυμένη φόρμουλα) στην ανάπτυξη αλλεργίας στην πρωτεΐνη του αγελαδινού γάλακτος, στην ανάπτυξη ατοπικής δερματίτιδας και στις παραμέτρους ανάπτυξης σε βρέφη υψηλού κινδύνου κατά τους πρώτους 6 μήνες της ζωής.
Μεθοδολογία: Η μελέτη Allergy Reduction Trial – ART αποτελεί μια πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, παράλληλη, διπλά-τυφλή κλινική δοκιμή. Τα βρέφη που συμμετείχαν στη μελέτη είτε θήλαζαν αποκλειστικά, είτε τυχαιοποιήθηκαν σε μια από τις δύο ομάδες: α) μητρικός θηλασμός & μερικώς υδρολυμένη φόρμουλα, β) μητρικός θηλασμός & φόρμουλα άθικτης πρωτεΐνης. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε κατά τα έτη 2017-2019. Η επίπτωση και ο σχετικός κίνδυνος υπολογίστηκαν για την αξιολόγηση της εμφάνισης αλλεργίας στην πρωτεΐνη του αγελαδινού γάλακτος και της ατοπικής δερματίτιδας κατά τους πρώτους 6 μήνες της ζωής.
Αποτελέσματα: Μετά από 6 μήνες παρέμβασης, η επίπτωση της ατοπικής δερματίτιδας ήταν υψηλότερη στα βρέφη που θήλαζαν αποκλειστικά σε σύγκριση με την ομάδα που παράλληλα με το μητρικό θηλασμό έλαβε την μερικώς υδρολυμένη φόρμουλα, λαμβάνοντας υπόψη το οικογενειακό ιστορικό ατοπικής δερματίτιδας (p=0,007; RR: 0,29, 95%-CI: 0,09, 0,93). Η συχνότητα εμφάνισης ατοπικής δερματίτιδας στην ομάδα αποκλειστικού θηλασμού δεν διέφερε από αυτή στην ομάδα που ακολούθησε μεικτό τρόπο σίτισης με τη φόρμουλα άθικτης πρωτεΐνης. Όσον αφορά την αλλεργία στην πρωτεΐνη του αγελαδινού γάλακτος, η ομάδα του αποκλειστικού θηλασμού έδειξε μια τάση (p=0,086) προς υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης σε σύγκριση με την ομάδα που έλαβε την μερικώς υδρολυμένη φόρμουλα, ενώ δεν υπήρχε διαφορά με την ομάδα που έλαβε την φόρμουλα άθικτης πρωτεΐνης. Μεταξύ των δύο ομάδων που σιτίστηκαν με φόρμουλα, δεν υπήρχε διαφορά στη συχνότητα εμφάνισης αλλεργίας στην πρωτεΐνη του αγελαδινού γάλακτος στους 6 μήνες της παρέμβασης.
Συμπεράσματα: Ο συνδυασμός θηλασμού και μερικώς υδρολυμένης φόρμουλας οδήγησε σε χαμηλότερη επίπτωση ατοπικής δερματίτιδας σε έναν υποπληθυσμό των βρεφών της μελέτης με θετικό οικογενειακό ιστορικό για ατοπική δερματίτιδα. Επιπλέον, βρέθηκε μια τάση προς χαμηλότερη συχνότητα εμφάνισης αλλεργίας στην πρωτεΐνη του αγελαδινού γάλακτος στην ομάδα που παράλληλα με το μητρικό θηλασμό έλαβε την μερικώς υδρολυμένη φόρμουλα, σε σύγκριση με την ομάδα του αποκλειστικού θηλασμού. Η ομάδα ομάδα του αποκλειστικού θηλασμού δεν διέφερε από την ομάδα που έλαβε την φόρμουλα άθικτης πρωτεΐνης στις συχνότητες εμφάνισης ατοπικής δερματίτιδας και αλλεργίας στην πρωτεΐνη του αγελαδινού γάλακτος. Η παρούσα μελέτη δείχνει ότι τα βρέφη με αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση αλλεργίας στην πρωτεΐνη του αγελαδινού γάλακτος μπορεί να ωφεληθούν, όσον αφορά την εμφάνιση ατοπικής δερματίτιδας, από έναν συνδυασμό μητρικού γάλακτος και της μερικώς υδρολυμένης φόρμουλα για βρέφη που μελετήθηκε στην παρούσα μελέτη.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-03-14
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Διαιτολογία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Αλλεργία, Τροφική
Λέξεις-κλειδιά:
βρεφική φόρμουλα, τρόπος σίτισης, μερικώς υδρολυμένη φόρμουλα, ατοπική δερματίτιδα, αλλεργία στην πρωτεΐνη του αγελαδινού γάλακτος
Περιγραφή:
48 σ.,πίν.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

EMMANOUELAVASILEIADI.pdf

670 KB