Γεωμορφολογική και ιζηματολογική μελέτη του αιγιαλού του ανατολικού Δέλτα του Λήλαντα Ποταμού (ν. Εύβοια)

Πτυχιακή Εργασία 27205 68 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Γεωμορφολογική και ιζηματολογική μελέτη του αιγιαλού του ανατολικού Δέλτα του Λήλαντα Ποταμού (ν. Εύβοια)
Συγγραφέας:
Λαζαρόπουλος, Μιχαήλ, Σπυρίδων
Επιβλέπων καθηγητής:
Καρύμπαλης, Ευθύμιος
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η γεωμορφολογική και ιζηματολογική μελέτη του αιγιαλού που αναπτύσσεται στο ανατολικό τμήμα του δέλτα του Λήλαντα ποταμού στην Εύβοια. Ο αιγιαλός εκτείνεται νότια του Λευκαντίου, έχει προσανατολισμό Β.ΒΑ-Ν.ΝΔ και συνολικό μήκος 996 μέτρα. Αποτελεί το ανατολικό τμήμα του μετώπου του εγκαταλελειμμένου δελταϊκού λοβού “Κάμπος”.Το δέλτα του Λήλαντα ποταμού ανήκει στην κατηγορία των δέλτα που έχουν διαμορφωθεί από την δράση του κυματισμού και την ποτάμια τροφοδοσία.
Για το σκοπό της εργασίας πραγματοποιήθηκε έρευνα πεδίου που περιλάμβανε επιτόπιες παρατηρήσεις κατά μήκος της ακτογραμμής καθώς και τη σχεδίαση έξι λεπτομερών, εγκάρσια στην ακτογραμμή,τοπογραφικών τομών (προφίλ αιγιαλού) σε επιλεγμένες θέσεις που απείχαν μεταξύ τους 150 περίπου μέτρα. Οι τομές εκτείνονταν από το άνω (χερσαίο) όριο του αιγιαλού έως το βάθος των 2 περίπου μέτρων. Οι μετρήσεις για τις τοπογραφικές τομές του αιγιαλού έγιναν με τη χρήση αποστασιόμετρου- laser. Κατά μήκος της εκάστοτε τομής ελήφθησαν δείγματα ιζήματος (τόσο από το χερσαίο, όσο και από το υποθαλάσσιο τμήμα του αιγιαλού) στα σημεία που η κοκκομετρία του ιζήματος διαφοροποιούταν και από την ακτογραμμή. Συνολικά ελήφθησαν 41 δείγματα ιζήματος τα οποία αναλύθηκαν στο εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφιας του Χαροκόπειου Παν/μίου. Η κοκκομετρική ανάλυση έγινε με τη μέθοδο της ξηρής κοσκίνησης. Για κάθε δείγμα σχεδιάστηκαν οι αθροιστικές κοκκομετρικές καμπύλες και εκτιμήθηκαν στατιστικές παράμετροι όπως μέσο μέγεθος, σταθερή απόκλιση, λοξότητα και κύρτωση.
Η γεωμορφολογική μελέτη του δέλτα έχει δείξει ότι ο αιγιαλός που μελετήθηκε βρίσκεται σε καθεστώς διάβρωσης με τη μέγιστη υποχώρηση να φθάνει τα 60 μέτρα για την χρονική περίοδο μεταξύ των ετών 1945 και 2009 (που αντιστοιχεί σε ρυθμό υποχώρησης 0,94 μέτρα/έτος). Η υποχώρηση οφείλεται στον προσανατολισμό του αιγιαλού που τον καθιστά εκτεθειμένο στον κυματισμό που προσπίπτει από τα ανατολικά και νοτιοανατολικά. Οι τιμές του μέσου γραφικού μεγέθους (Mz) κατά μήκος της ακτογραμμής κυμαίνονται από 0,96 έως 2,71 και παρουσιάζουν μια αυξητική τάση από Β.ΒΑ προς Ν.ΝΔ. Η σταδιακή αύξηση του μεγέθους των κόκκων των ιζημάτων προς N.NΔ, πιθανά οφείλεται στην ύπαρξη μιας παλαιοκοίτης στην θέση Κάμπος.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-03-14
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Λήλαντας, Ποταμός
Γεωμορφολογία - Ελλάδα - Εύβοια (Νομός)
Λέξεις-κλειδιά:
Εύβοια, Λήλας Ποταμός, κοκκομετρία, Ποτάμιο δέλτα
Περιγραφή:
124 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.,χάρτες,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

MICHAILLAZAROPOULOS.pdf

4 MB