Τεχνολογίες Γεωπληροφορικής για την παρακολούθηση της αναγέννησης του φυσικού τοπίου μετά από μια δασική πυρκαγιά με την βοήθεια δεδομένων παρατήρησης γης και ΣΓΠ.

Μεταπτυχιακή Εργασία 26974 243 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Τεχνολογίες Γεωπληροφορικής για την παρακολούθηση της αναγέννησης του φυσικού τοπίου μετά από μια δασική πυρκαγιά με την βοήθεια δεδομένων παρατήρησης γης και ΣΓΠ.
Συγγραφέας:
Τζίμα, Ιωάννα, Λάμπρος
Επιβλέπων καθηγητής:
Χαλκιάς, Χρίστος
Περίληψη:
Η γεωπληροφορική επιτρέπει την αξιοποίηση των γεωχωρικών πληροφοριών άμεσα σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης, της διαχείρισης των φυσικών καταστροφών.
Η παρούσα διπλωματική εργασία είχε ως στόχο να διερευνήσει την αναγέννηση του φυσικού τοπίου της Πάρνηθας μετά από την δασική πυρκαγιά του 2007, κατά την χρονική ακολουθία των 4-6 χρόνων, αξιοποιώντας τεχνολογίες γεωπληροφορικής. Πρώτος στόχος της εργασίας ήταν ο υπολογισμός των καμένων εκτάσεων με τη βοήθεια τεχνικών μηχανικής μάθησης και δορυφορικών δεδομένων Landsat 5 και Landsat 8. Επόμενος στόχος, αποτέλεσε η αποτύπωση της αναβλάστησης της καμένης περιοχής, ενώ τρίτος και τελευταίος στόχος ήταν την μελέτη της αναβλάστησης συναρτήσει χαρακτηριστικών της περιοχής μελέτης και συγκεκριμένα της τοπογραφίας.
Όπως προέκυψε, η έκταση της βλάστησης από 42,3603 τετραγωνικά χιλιόμετρα, απέμεινε στα 0,0054, με το ποσοστό καταστροφής να ανέρχεται στο 90%. Τα αποτελέσματα παρουσίασαν έναν σχετικά καλό αλλά αργό ρυθμό αναβλάστησης, καθώς κατά την πρώτη ημερομηνία μετά την πυρκαγιά η βλάστηση είχε επανέλθει στο 60%, ενώ τις επόμενες ημερομηνίες ήταν μόλις στο 20%, επιβεβαιώνοντας μια συστηματική επιστροφή στις υπάρχουσες συνθήκες προ πυρκαγιάς. Σημαντικός παράγοντας που επηρέασε την αναγέννηση ήταν ο ρυθμός της βροχόπτωσης, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα χαμηλός την τελευταία χρονιά με αποτέλεσμα η αναβλάστηση να κυμαίνεται στο 78%. Κατά την συσχέτιση με την τοπογραφία προέκυψε ότι οι ρυθμοί της εκ νέου ανάπτυξης ήταν υψηλότεροι στις πλαγιές με βόρειο προσανατολισμό σε σύγκριση με τις νότιες. Στις βόρειες πλάγιες οι μέγιστη τιμή του δείκτη αναβλάστησης, 4 χρόνια μετά την πυρκαγιά, ήταν 0,68 ενώ στις νότιες 0,65. Αυτή η διαφορά συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια. Η χαρτογράφηση της καμένης έκτασης από τις δορυφορικές εικόνες όπως και η αποτύπωση της φυσικής αναγέννησης του τοπίου η οποία πραγματοποιήθηκε σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων (ΓΠΣ) προσφέρει πολύ σημαντική πληροφόρηση για την επαναφορά του φυσικού οικοσυστήματος και την προτεραιοποίηση αντίστοιχων δράσεων αναβλάστησης στην περιοχή. Επίσης, αποτελέσματα της εργασίας θα συμβάλλουν στην αξιολόγηση των οικολογικών και χωρικών επιπτώσεων της πυρκαγιάς και την καλύτερη κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν την αναγέννηση ενός φυσικού Μεσογειακού οικοσυστήματος.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-12-07
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Γεωπληροφορική
Έδαφος - Επίδραση των πυρκαγιών
Πυρκαγιές - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
μοντέλο πρόβλεψης, επίπτωση, Μοντελο-κεντρική Σχεδίαση Συστημάτων, Εκτίμηση αντικτύπου
Περιγραφή:
109 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.,χάρτες,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

TZIMA_PMSGEO_2022.pdf

32 MB