Οι στάσεις και απόψεις των κατοίκων του Δήμου Αθηνών για την εθνοτική επιχειρηματικότητα

Μεταπτυχιακή Εργασία 26824 120 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι στάσεις και απόψεις των κατοίκων του Δήμου Αθηνών για την εθνοτική επιχειρηματικότητα
Συγγραφέας:
Κάχρη, Αικατερίνη, Ευστάθιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Παπαδόπουλος, Απόστολος
Περίληψη:
Η μετανάστευση δηλαδή οι μετακινήσεις πληθυσμών προς αναζήτηση καλύτερων συνθηκών ζωής ακόμη και επιβίωσης είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που χρονολογείται πως ξεκινά με την ύπαρξη των ανθρώπινων κοινωνιών και συνεχίζεται έντονα με την πάροδο των ετών μέχρι και σήμερα. Τις τελευταίες δεκαετίες η Ελλάδα αποτελεί πόλο έλξης μεταναστών, είτε ως ενδιάμεσος σταθμός είτε ως τελικός προορισμός . Η χώρα μας τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε οικονομική ύφεση και ο στόχος όλων για τα επόμενα χρόνια είναι να επετεύχθη οικονομική ανάπτυξη και ευημερία. Η συμμετοχή των μεταναστών στην οικονομική δραστηριότητα αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα για την υλοποίηση του σκοπού αυτού καθώς ο πληθυσμός των μεταναστών στη χώρα πλέον αγγίζει τους 912.000, σύμφωνα με τη απογραφή πληθυσμού του 2011, οι οποίοι αποτελούν το 8.43% του συνόλου του πληθυσμού της χώρας (ΕΛΣΤΑΤ). Τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή βιβλιογραφία το θέμα της μετανάστευσης προσεγγίζεται από πολλές πλευρές. Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά την επιχειρηματικότητα των μεταναστών, τη στάση των κατοίκων και των καταστηματαρχών του δήμου Αθηναίων έναντι στην επιχειρηματικότητα των μεταναστών στο κέντρο της Αθήνας. Μέσω της παρούσας εργασίας θα αναλυθεί η επιχειρηματική δράση των μεταναστών και προσφύγων και η άποψη του γηγενούς πληθυσμού για αυτή μέσω συλλογής ερωτηματολογίων - συνεντεύξεων από κατοίκους και επιχειρηματίες του Δήμου Αθηναίων. Αρχικά , γίνεται μια εισαγωγή σε βασικές έννοιες όπως η μετανάστευση, η μεταναστευτική πολιτική και η κοινωνική ένταξη. Αμέσως μετά γίνεται εκτενής αναφορά στην έννοια της εθνοτικής επιχειρηματικότητας καθώς και η “δράση” της στο κέντρο της Αθήνας. Στα επόμενα μέρη της εργασίας θα παρουσιαστεί το ερευνητικό μέρος, η ποσοτική και η ποιοτική έρευνα, θα αναλυθεί η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε, ο σκοπός της έρευνας, τα αποτελέσματα καθώς και τα εμπόδια που προέκυψαν κατά την διεξαγωγή της .
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-11-14
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Επιχειρηματικότητα - Ελλάδα
Μετανάστες - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
Επιχειρηματικότητα, μετανάστευση
Περιγραφή:
121 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.,χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

AikateriniKachri.pdf

7 MB