Καλλιέργεια δημιουργικότητας των μαθητών του νηπιαγωγείου

Μεταπτυχιακή Εργασία 26520 160 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Καλλιέργεια δημιουργικότητας των μαθητών του νηπιαγωγείου
Συγγραφέας:
Αποστολάκη, Δέσποινα, Νικόλαος
Επιβλέπων καθηγητής:
Ζμπάινος, Δημήτριος
Περίληψη:
Στην αναπτυσσόμενη κοινωνία που ζούμε η δεξιότητα της δημιουργικότητας βελτιώνεται συνεχώς δίνοντας στον άνθρωπο περισσότερες δυνατότητες. Το σχολείο σαν αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας δε θα μπορούσε να εξαιρείται από την προσπάθεια καλλιέργειας της δημιουργικότητας στους μαθητές του. Στην παρούσα εργασία καθίσταται σαφές ο ορισμός της δημιουργικότητας στο νηπιαγωγείο, ποιοί είναι οι παράγοντες που την επηρεάζουν ποιές διαδικασίες ακολουθούνται κατά την δημιουργική σκέψης. Γίνεται αναλυτικη αναφορά τόσο στο θεωρητικό μέρος, όσο και στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για τις γνωστικες λειτουργιες της δημιουργικότητας που απαιτούνται να γίνουν απο τους μαθητές προκειμένου να καλλιεργηθεί. Η εκπαιδευτική παρέμβαση έχει σχεδιαστεί, ώστε να εφαρμοστεί στο νηπιαγωγείο. Το πρόγραμμα αυτό είναι προσανατολισμένο στη γνωστική προσέγγιση της δημιουργικότητας, καλλιεργώντας την αναλογική, συγκλίνουσα και αποκλίνουσα δημιουργική σκέψη, την μεταφορά, την αφαίρεση και τη δημιουργική επίλυση προβλήματος. Οι δραστηριότητες που εμπεριέχονται είναι ομαδικές και ατομικές και ολοκληρώνονται σε κάθε διδακτική ώρα. Η νηπιαγωγός υποστηρίζει τα παιδιά όπου χρειάζονται χωρίς όμως να παρεμβαίνει στο αποτέλεσμα. Η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν έχει εφαρμοστεί πειραματικά σε κάποια σχολική αίθουσα έτσι τα αποτελέσματα και οι δυσκολίες που παρουσιάζονται στο τέλος είναι υποθετικά και αντλούνται απο τη βιβλιογραφία και την εμπειρία της συγγραφέως στη σχολική πραγματικότητα.

Λέξεις κλειδιά: δημιουργικότητα, νηπιαγωγείο, γνωστικές λειτουργίες, δημιουργικές δραστηριότητες, αναλογία, μεταφορά, μεταγνώση.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-09-15
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Λοιπά Θέματα:
Εκπαίδευση, Πρωτοβάθμια
Νηπιαγωγεία - Ελλάδα
Δημιουργικότητα - Μελέτη και διδασκαλία
Λέξεις-κλειδιά:
Μεταγνώση, δημιουργικότητα, νηπιακή ηλικία
Περιγραφή:
63 σ.,εικ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

DESPOINAAPOSTOLAKI.pdf

4 MB