Εκτίμηση της πρόσληψης μικροθρεπτικών συστατικών μέσω δύο μεθόδων αξιολόγησης της διατροφικής πρόσληψης

Πτυχιακή Εργασία 26514 167 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Εκτίμηση της πρόσληψης μικροθρεπτικών συστατικών μέσω δύο μεθόδων αξιολόγησης της διατροφικής πρόσληψης
Συγγραφέας:
Κοτσιαφίτη, Παγώνα-Μαρία, Χαράλαμπος
Επιβλέπων καθηγητής:
Κοντογιάννη, Μερόπη
Περίληψη:
Εισαγωγή: Τα μικροθρεπτικά συστατικά διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στη διατήρηση της ομοιόστασης του οργανισμού και κατ’ επέκταση της ζωής. Λόγω του σημαντικότατου ρόλου τους, υπάρχει η ανάγκη για ακριβή αξιολόγηση της κατάστασης των μικροθρεπτικών συστατικών στον οργανισμό, αλλά και της διαιτητικής πρόσληψης αυτών με γρήγορες και εύκολα εφαρμόσιμες μεθόδους. Το Ερωτηματολόγιο Συχνότητας Κατανάλωσης Τροφίμων (ΕΣΚΤ) αποτελεί μία μέθοδο διατροφικής αξιολόγησης διαδεδομένη στην κλινική και ερευνητική πράξη, όμως, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ΕΣΚΤ των οποίων η εγκυρότητα για την εκτίμηση πρόσληψης μικροθρεπτικών συστατικών να έχει ελεγχθεί για τον ελληνικό πληθυσμό.
Σκοπός: Η εκτίμηση της διαιτητικής πρόσληψης μικροθρεπτικών συστατικών μέσω ενός ΕΣΚΤ, και ο έλεγχος της εγκυρότητάς του συγκριτικά με τη μέθοδο των ανακλήσεων 24ωρου και επιλεγμένων βιοχημικών δεικτών στο αίμα.
Μεθοδολογία: Στη μελέτη εντάχθηκαν 42 υγιείς ενήλικες. Στο σύνολο του δείγματος πραγματοποιήθηκε μέτρηση ανθρωπομετρικών παραμέτρων. Η αποτίμηση των διαιτητικών συνηθειών έγινε μέσω της συμπλήρωσης Ερωτηματολογίου Συχνότητας Κατανάλωσης Τροφίμων (ΕΣΚΤ) και μέσω της λήψης τεσσάρων ανακλήσεων 24ωρου. Πραγματοποιήθηκε λήψη βιολογικών δειγμάτων. Προκειμένου να ελεγχθεί η εγκυρότητα του ΕΣΚΤ ως προς την αξιολόγηση της διαιτητικής πρόσληψης μικροθρεπτικών συστατικών, η εκτιμώμενη πρόσληψη βάσει του ΕΣΚΤ συγκρίθηκε με την εκτιμώμενη διαιτητική πρόσληψη μικροθρεπτικών συστατικών βάσει ανακλήσεων 24ωρου, αλλά και με τις μετρήσεις των βιοχημικών δεικτών (μαγγανίου, χαλκού, ψευδαργύρου, σεληνίου και βιταμίνης C) σε δείγματα ολικού αίματος, πλάσματος και ερυθρών αιμοσφαιρίων.
Αποτελέσματα: Κατά τη διενέργεια του ελέγχου εγκυρότητας του ΕΣΚΤ, έχοντας ως μέθοδο αναφοράς τις ανακλήσεις 24ωρου, παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των δύο μεθόδων αξιολόγησης της διαιτητικής πρόσληψης. Οι συσχετίσεις που παρατηρήθηκαν ήταν μετρίου βαθμού, με τους συντελεστές συσχέτισης να κυμαίνονται από rho=0,320 έως r=0,519. Με την προσαρμογή της διαιτητικής πρόσληψης ως προς την ενέργεια, με τη μέθοδο της ενεργειακής πυκνότητας, οι συσχετίσεις που παρατηρήθηκαν μεταξύ ΕΣΚΤ και ανακλήσεων 24ωρου ήταν, επίσης, μετρίου βαθμού (rho=0,313 έως r=0,526) και αφορούσαν τη ριβοφλαβίνη, τη νιασίνη, την πυριδοξίνη, τη βιταμίνη C, τη βιταμίνη Α, το ασβέστιο, το κάλιο, το νάτριο και το μαγγάνιο. Μετά την προσαρμογή για την ενεργειακή πρόσληψη, με τη μέθοδο των καταλοίπων, οι στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ ΕΣΚΤ και ανακλήσεων ήταν, επίσης, μετρίου βαθμού (r=0,327 έως r=0,530) και αφορούσαν τη ριβοφλαβίνη, τη νιασίνη, την πυριδοξίνη, τη βιταμίνη C, τη βιταμίνη K, το ασβέστιο, το κάλιο, το νάτριο, το χαλκό και το μαγγάνιο. Κατά τον έλεγχο εγκυρότητας του ΕΣΚΤ, έχοντας ως μέθοδο αναφοράς βιοχημικούς δείκτες, παρατηρηθήκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ ΕΣΚΤ και βιοχημικών δεικτών για τη βιταμίνη C τόσο πριν όσο και μετά την προσαρμογή της εκτιμώμενης διαιτητικής πρόσληψης μικροθρεπτικών συστατικών ως προς την ενέργεια (rho=0,385, p=0,012 και rho=0,341, p=0,027, rho=0,335, p=0,030, αντίστοιχα). Επιπλέον, στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις παρατηρηθήκαν για το σελήνιο και τον ψευδάργυρο, πριν και μετά την προσαρμογή ως προς την ενέργεια, αντίστοιχα (rho=0,404, p=0,008 και r=-0,333, p=0,031, αντίστοιχα).
Συμπεράσματα: Το ΕΣΚΤ παρουσίασε καλή ικανότητα εκτίμησης για τη ριβοφλαβίνη, τη νιασίνη, την πυριδοξίνη, τη βιταμίνη C, τη βιταμίνη Α, τη βιταμίνη Κ, το ασβέστιο, το σίδηρο, το κάλιο, το νάτριο, το χαλκό και το μαγγάνιο. Τα ευρήματα αυτά θα μπορούσαν να επαληθευτούν σε μεγαλύτερο δείγμα εθελοντών/εθελοντριών. Επιπλέον, σε μεγαλύτερο δείγμα θα μπορούσε να διερευνηθεί η ικανότητα εκτίμησης του ΕΣΚΤ για το σίδηρο, το φυλλικό οξύ, τον ψευδάργυρο και το σελήνιο.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-09-14
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Διατροφικές έρευνες
Λέξεις-κλειδιά:
ερωτηματολόγιο συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων, μικροθρεπτικά συστατικά, βιοχημικοί δείκτες, ανακλήσεις 24ωρου, εγκυρότητα
Περιγραφή:
87 σ.,πίν.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Pagona-MariaKotsiafiti.pdf

2 MB