Νότια Λακωνία: Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη

Μεταπτυχιακή Εργασία 26511 139 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Νότια Λακωνία: Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη
Συγγραφέας:
Τάντουλος, Γεώργιος, Αντώνιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Πάρις Τσἀρτας
Περίληψη:
Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία στο πλαίσιο του Διεθνούς Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη: Πολιτιστική Διαχείριση, Περιβάλλον, Κοινωνία αναλύει τη Νότια Λακωνία σαν ένα βιώσιμο τουριστικό προορισμό. Συγκεκριμένα, η Νότια Λακωνία προοσδιορίζεται απο του Δήμους Μονεμβασίας και Ελαφονήσου. Καθώς έτυχε να μεγαλώσω στη συγκεκριμένη περιοχή, θεώρησα ενδιαφέρον να ερευνήσω το συγκεκριμένο θέμα από τη σκοπιά της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

Η Νότια Λακωνία είναι ένας προορισμός με μεγάλη δυναμική στο να αναπτυχθεί μέσω βιώσιμων πρακτικών τουριστικής ανάπτυξης. Οι προκλήσεις είναι αρκετές, ωστόσο, μέσω των φυσικών και πολιστικών πηγών θα ήταν εφικτό να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες και να δωθεί έμφαση στα θετικά στοιχεία της περιοχής. Η τοπική ταυτότητα είναι το κλειδί για την επιτυχία εντός ενός πολυδιάστατου περιβάλλοντος.

Μέσω της συγκεκριμένης εργασίας, δίνονται οδηγίες και προτάσεις για εφαρμογή προκειμένου η περιοχή να εφαρμόσει ένα πετυχημμένο στρατηγικό πλάνο. Οι προτάσεις βασίζονται σε αξιόπιστες βιβλιογραφικές πηγές, σε ανάλυση πηγών και στοιχειών και σε έρευνα βασισμένη στη χρήση ερωτηματολογίου. Οι προτεινόμενες προτάσεις έχουν σαν στόχο να διευρύνουν και εξελίξουν την περιοχή της Νότιας Λακωνίας μέσω μιας συγκεκριμένης ταυτότητας και να δημιουργήσουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στην περιοχή.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-09-12
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Αγγλικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Λοιπά Θέματα:
Τοπική ανάπτυξη - Ελλάδα - Λακωνία (Νομός) - Μονεμβασία
Λέξεις-κλειδιά:
Μοντέλα Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης,Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού,Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη,ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ,ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Περιγραφή:
65 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

GEORGIOSTANTOULOS.pdf

2 MB