Εντερική και Παρεντερική Διατροφή: Κλινικά περιστατικά ανά θεραπευτική κατηγορία

Πτυχιακή Εργασία 26509 156 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Εντερική και Παρεντερική Διατροφή: Κλινικά περιστατικά ανά θεραπευτική κατηγορία
Συγγραφέας:
Ακτύπη, Άννα, Διονύσιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Σκουρολιάκου, Μαρία
Περίληψη:
Η κατάλληλη σίτιση των ασθενών απαιτεί τη συνεργασία ειδικών επιστημόνων υγείας, ιατρού, νοσηλευτή και διατροφολόγου, ώστε να αποφευχθεί ο υποσιτισμός που μπορεί να προκαλέσει υποτροπή, συννοσηρότητα ή ακόμη και θάνατο. Η αδυναμία σίτισης είτε λόγω λειτουργικών αιτιών (όπως, λ.χ. αδυναμία συνεργασίας των οργάνων λήψης τροφής), είτε λόγω ανατομικών αιτιών (όπως, λ.χ., στενώσεις στο πεπτικό σύστημα) οδηγεί στην ανάγκη τεχνητής διατροφικής υποστήριξης μέσω της εντερικής οδού (εντερική σίτιση) ή ενδοφλεβίως (παρεντερική σίτιση).
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιαστούν, σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, οι αρχές που έθεσαν οι δύο εταιρείες Εντερικής και Παρεντερικής Διατροφής, της Αμερικής (ASPEN) και της Ευρώπης (ESPEN), και διέπουν τη διαδικασία της διατροφικής φροντίδας και υποστήριξης ασθενών. Επιλέχθηκαν και παρουσιάστηκαν ορισμένες ασθένειες με την κατάλληλη κάθε φορά σίτιση (εντερική ή παρεντερική) και τα διαλύματα που χρειάζονται, όπως προτείνει η επιστημονική κοινότητα των ASPEN και ESPEN, αλλά και ο Ελληνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ). Ωστόσο, η τεχνητή διατροφική υποστήριξη πρέπει να είναι κατάλληλη για τον εκάστοτε ασθενή, με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες που έχει και προσαρμοσμένη στην υποκείμενο νόσο από την οποία ασθενεί. Γι' αυτό παρουσιάζονται κλινικές μελέτες περίπτωσης με παραδείγματα ασθενών με συγκεκριμένες υποκείμενες νόσους και τη συγκεκριμένη σίτιση που δόθηκε συνδυαστικά με τα διαλύματα που χρειάζονταν, ώστε να σιτίζεται σωστά χωρίς να ελλοχεύει ο κίνδυνος υπερ ή υποσιτισμού.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-09-12
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Εντερική διατροφή
Έντερα - Ασθένειες
Λέξεις-κλειδιά:
Μοντελο-κεντρική Σχεδίαση Συστημάτων
Περιγραφή:
83 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

AnnaAktypi.pdf

974 KB