Βιώσιμη ανάπτυξη και ευφυείς πόλεις: Μια οικονομετρική προσέγγιση

Μεταπτυχιακή Εργασία 26498 33 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Βιώσιμη ανάπτυξη και ευφυείς πόλεις: Μια οικονομετρική προσέγγιση
Συγγραφέας:
Στάμος, Αλέξανδρος, Ηλίας
Επιβλέπων καθηγητής:
Σαρδιανού, Ελένη
Περίληψη:
Η έντονη αστικοποίηση που έχει συντελεστεί τις τελευταίες δεκαετίες σε συνδυασμό με σωρεία άλλων αστικών προκλήσεων (κλιματική αλλαγή, κοινωνικός αποκλεισμός, γραμμικό μοντέλο ανάπτυξης κ.ά.) έχουν καταστήσει επιτακτική την αναζήτηση βιώσιμων λύσεων. Η θεωρία της έξυπνης πόλης, έχει έρθει στο προσκήνιο πολιτικών, πολεοδόμων και άλλων επιστημονικών ειδικοτήτων ως ένας τρόπος αναβάθμισης των υφιστάμενων αστικών λειτουργιών και αντιμετώπισης πρακτικών ζητημάτων. Παρά τη μεγάλη απήχηση της έννοιας στο πρακτικό επίπεδο η διεθνής κοινότητα δεν έχει αποσαφηνίσει το κατά πόσο παρέχονται βιώσιμες απαντήσεις μέσω των έξυπνων πόλεων. Επιπλέον, οι τρόποι εξέτασης τυχόν συγκλίσεων ή συσχετίσεων ποικίλουν και χαρακτηρίζονται από διαφορετικά πλαίσια. Χωρικό επίπεδο της εργασίας αποτελεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αστικές περιοχές της, οι οποίες παρουσιάζουν ήδη αρκετά σημαντικές αστικές προκλήσεις αλλά και μια δυναμική στην εφαρμογή μεθόδων έξυπνης πόλης. Με βάση λοιπόν το ευρωπαϊκό πλαίσιο μόνο πραγματοποιείται η αναζήτηση ενός κοινού τρόπου προσέγγισης και μελέτης των πιθανών συσχετίσεων έξυπνης πόλης και βιωσιμότητας. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει αφενός βιβλιογραφικά ορισμένους τρόπους μελέτης των πιθανών διασυνδέσεων μεταξύ της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και των έξυπνων πόλεων, με αναγωγή στο αντίστοιχο θεωρητικό υπόβαθρο. Αφετέρου, μέσω του ερευνητικού της μέρους, η εργασία επιχειρεί να παρουσιάσει έναν τρόπο εντοπισμού των πιθανών συσχετίσεων μεταξύ έξυπνων πόλεων και βιώσιμης αστικής ανάπτυξης μέσω των κυρίων συνιστωσών μεταξύ των τριών πυλώνων της βιώσιμης ανάπτυξης και των διαστάσεων της έξυπνης πόλης.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-09-05
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Λοιπά Θέματα:
Πόλεις και κωμοπόλεις - Οικονομικές απόψεις
Λέξεις-κλειδιά:
ευρωπαϊκή ένωση, οικονομετρία, κύριες συνιστώσες, έξυπνες πόλεις, Αστική Βιώσιμη Ανάπτυξη
Περιγραφή:
106 σ.,εικ.,πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

ALEXANDROSSTAMOS.pdf

1 MB