Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση μουσειοπαιδαγωγικού προγράμματος προσέγγισης σε ενήλικες με τίτλο «Η ζωγραφική του 19ου αιώνα στην Ελλάδα»

Μεταπτυχιακή Εργασία 26495 145 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση μουσειοπαιδαγωγικού προγράμματος προσέγγισης σε ενήλικες με τίτλο «Η ζωγραφική του 19ου αιώνα στην Ελλάδα»
Συγγραφέας:
Καμπούρογλου, Αποστολία, Βλάσιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Γκαζή, Ανδρομάχη
Περίληψη:
Η παρούσα έρευνα μελετά δύο διαφορετικές ομάδες ενηλίκων μετά την παρακολούθηση ενός προγράμματος προσέγγισης με θέμα την ελληνική ζωγραφική του 19ου αιώνα, με αφορμή εκθέματα της Εθνικής Πινακοθήκης και του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών. Ειδικότερα, διερευνάται η συνολική αποτίμηση και η εμπειρία των ομάδων, τα μαθησιακά αποτελέσματα της δράσης καθώς και η πρόθεση επίσκεψης των δύο μουσείων μετά την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος, από τους συμμετέχοντες. Το πρόγραμμα προσέγγισης σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με τη χρήση μουσειοπαιδαγωγικών μεθόδων και κυρίως των θεατρικών τεχνικών. Πρόκειται για μια ποσοτική έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου μετά το τέλος του προγράμματος. Η έρευνα στηρίζεται σε θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές σχετικές με το σύγχρονο μουσείο, τον κοινωνικό του ρόλο και τις μουσειοπαιδαγωγικές μεθόδους. Τα ευρήματα της έρευνας επιβεβαιώνουν την αξία διεξαγωγής αντίστοιχων δράσεων μέσα από τα πολλαπλά οφέλη τους στο ενήλικο κοινό.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-09-05
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Πολιτισμός και πολιτισμικές διαδικασίας (κοινωνική αλλαγή, δομισμός, διάχυση)
Εκπαίδευση
Λοιπά Θέματα:
Μουσεία - Εκπαιδευτικές απόψεις
Λέξεις-κλειδιά:
Προγράμματα Προσέγγισης, Σύγχρονο Μουσείο
Περιγραφή:
108 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

APOSTOLIAKAMPOUROGLOU.pdf

9 MB