Μετάβαση μιας διαδικτυακής γεωχωρικής εφαρμογής από το μονολιθικό μοντέλο, σε αρχιτεκτονική μικροϋπηρεσιών

Μεταπτυχιακή Εργασία 26493 25 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Μετάβαση μιας διαδικτυακής γεωχωρικής εφαρμογής από το μονολιθικό μοντέλο, σε αρχιτεκτονική μικροϋπηρεσιών
Συγγραφέας:
Δαμαλά, Θωμαή, Ευριπίδης
Επιβλέπων καθηγητής:
Τσαδήμας, Ανάργυρος
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη των διαφόρων αρχιτεκτονικών των πληροφοριακών συστημάτων, η αναφορά των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, καθώς και των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων αυτών, και τέλος η επιλογή της σωστής αρχιτεκτονικής κατά το σχεδιασμό ενός πληροφοριακού συστήματος ανάλογα με το είδος της υπό ανάπτυξη εφαρμογής.
Σκοπός της παραπάνω κατανόησης είναι η μελέτη μετάπτωσης μιας μονολιθικής εφαρμογής γεωχωρικών δεδομένων από το μονολιθικό μοντέλο σε μικροϋπηρεσίες.
Πέραν της ερευνητικής βιβλιογραφικής εργασίας, η εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας οδηγεί στην ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων, καθώς στήθηκε Linux λειτουργικό σύστημα, έγινε η εγκατάσταση της μονολιθικής εφαρμογής με όλες τις απαραίτητες παραμετροποιήσεις και τέλος η μελέτη του Django Framework της Python.
Προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανάλυση και η καταγραφή της υφιστάμενης υλοποίησης, καλλιεργήθηκαν δεξιότητες όπως η ικανότητα της ανάλυσης των απαιτήσεων και η απεικόνιση της υφιστάμενης και της προτεινόμενης υλοποίησης υπό το πρίσμα ενός αρχιτέκτονα συστημάτων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-09-05
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λοιπά Θέματα:
Εφαρμογές, εργαλεία, κλπ.
Λέξεις-κλειδιά:
Αρχιτεκτονικές Πληροφοριακών Συστημάτων, Μονολιθική εφαρμογή, Μικροϋπηρεσίες
Περιγραφή:
139 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

ThomaiDamala.pdf

4 MB