Διαχείριση Πολιτιστικών Διαδρομών

Μεταπτυχιακή Εργασία 26476 156 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Διαχείριση Πολιτιστικών Διαδρομών
Συγγραφέας:
Μπακολιά, Σταυρούλα, Θωμάς
Επιβλέπων καθηγητής:
Τσάρτας, Πάρις
Περίληψη:
Ο τουρισμός αποτελεί εδώ και αρκετά χρόνια βασικό μέσο οικονομικής ανάπτυξης κάθε χώρας. Στην Ελλάδα από τα πρώτα χρόνια της μεταπολεμικής περιόδου, βασίστηκε κατά κύριο λόγο στο μοντέλο «ήλιος- θάλασσα- αμμουδιά», κάτι το οποίο οδήγησε σε πολλές περιπτώσεις στην φθορά της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο αυτό άλλαξε, καθώς άρχισαν αναπτύσσονται διάφορες εναλλακτικές μορφές τουρισμού, για να καλύψουν τις νέες ανάγκες των τουριστών, με βασικότερη αυτή της απόκτησης αυθεντικής εμπειρίας.
Το πολιτιστικό και φυσικό απόθεμα της Ελλάδας, την έχουν καταστήσει εδώ και χρόνια έναν από τους βασικότερους τουριστικούς προορισμούς, με τον πολιτιστικό τουρισμό, μια από τις πιο δημοφιλής μορφές εναλλακτικού τουρισμού, να αποτελεί μια από τις βασικότερες πηγές οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Ο πολιτιστικός τουρισμός διαθέτει ποικίλα διαχειριστικά εργαλεία, ένα από αυτά είναι η «πολιτιστική διαδρομή». Πρόκειται για μια περιήγηση σε συγκεκριμένα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος, με βασικά χαρακτηριστικά που διαθέτουν ένα συνεκτικό στοιχείο. Αποτελεί ένα εργαλείο που μπορεί να συμβάλει στην προστασία πολιτιστικών και φυσικών πόρων, αλλά και να ενισχύσει την εκάστοτε τοπική οικονομία.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-08-03
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Λοιπά Θέματα:
Τουρισμός
Πολιτισμός
Λέξεις-κλειδιά:
πολιτιστικός τουρισμός, Πολιτιστική διαδρομή, βιώσιμη ανάπτυξη
Περιγραφή:
57 σ.,εικ.,πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

StavroulaBakolia.pdf

1 MB