Πρόσληψη Κορεσμένων Λιπαρών και Κιρκάδιοι Ρυθμοί

Μεταπτυχιακή Εργασία 26470 125 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Πρόσληψη Κορεσμένων Λιπαρών και Κιρκάδιοι Ρυθμοί
Συγγραφέας:
Μπεκιαρίδου, Πασχαλία, Γεώργιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Τσίγκος, Κωνσταντίνος
Περίληψη:
Πολλές εσωτερικές βιολογικές διεργασίες του ανθρώπου διέπονται από νυχθημερινή διακύμανση εντός του εικοσιτετραώρου η οποία ονομάζεται κιρκάδιος ρυθμός και είναι απαραίτητη για την επιβίωση. Η προσαρμογή στα φωτεινά ερεθίσματα του περιβάλλοντος διαμορφώνει τον κύκλο φωτός-σκότους και χαρακτηρίζει το κεντρικό ρολόι του εγκεφάλου στον υπερχιασματικό πυρήνα του υποθαλάμου. Τα περιφερικά ρολόγια λειτουργούν στο ήπαρ, το λιπώδη ιστό, τους μύες και άλλους ιστούς και προσαρμόζονται στα εξωγενή ερεθίσματα, με κυριότερο από αυτά την πρόσληψη τροφής. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες,
η φυσιολογική νυχθημερινή έκφραση των γονιδίων ρολογιού (κεντρικών και περιφερικών) διαταράσσεται σε καταστάσεις όπως η αντίσταση στην ινσουλίνη, η παχυσαρκία και ο σακχαρώδης διαβήτης. Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί την στοχευμένη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας των τελευταίων δέκα ετών σχετικά με τις επιδράσεις των κορεσμένων λιπαρών στον κιρκάδιο ρυθμό.
Προέκυψαν 527 σχετικά αποτελέσματα μετά από αναζήτηση στη βάση δεδομένων του National Institutes of Health (Pubmed) με συγκεκριμένους όρους. Μετά την εφαρμογή των κριτηρίων αποκλεισμού, έγινε κατηγοριοποίηση με βάση το είδος των μελετών. Από συστηματικές ανασκοπήσεις προέκυψε μία μελέτη της επίδρασης κορεσμένων, μονο- και πολυακόρεστων λιπαρών επί των γονιδίων του κιρκάδιου ρυθμού CLOCK και BMAL1, του μεταβολισμού λιπιδίων και της φλεγμονής. Τα κορεσμένα λιπαρά σχετίστηκαν με την επαγωγή γονιδίων φλεγμονής. Έπειτα αναλύονται οι συσχετίσεις από 17 άρθρα ανασκοπήσεων, όπου διευκρινίζεται αν χορηγήθηκε παλμιτικό ή δίαιτα γενικότερα υψηλής περιεκτικότητας λίπους. Σημειώνονται οι διαταραχές γονιδίων ρολογιών και ρυθμικότητας του εντερικού μικροβιώματος. Στην κατηγορία κλινικών δοκιμών σε ανθρώπους, 3 μελέτες εξετάζουν τη μείωση έκφρασης γονιδίων του κιρκάδιου ρυθμού σε υπέρβαρους και νορμοβαρείς και την επίδραση υπερθερμιδικής δίαιτας στη νυχθημερινή διακύμανση μεταβολικών παραμέτρων σε υπέρβαρους. Τα δεδομένα συγκρίνονται με τα ευρήματα 2 μελετών επίδρασης της απώλειας βάρους στον κιρκάδιο ρυθμό. Μία μελέτη κοόρτης εντόπισε συσχέτιση μεταξύ χαμηλότερης κατανάλωσης κορεσμένων και μεγαλύτερης διάρκειας νυχτερινού ύπνου στην ηλικιακή ομάδα
20-64 ετών. Τέλος, παρουσιάζονται οι ερευνητικές εργασίες με δεδομένα από ανθρώπους και τρωκτικά εργαστηρίου που εξέτασαν τη διαταραχή έκφρασης γονιδίων του κιρκάδιου ρυθμού στο κεντρικό ρολόι και στα περιφερικά μετά τη χορήγηση παλμιτικού. Η κατανάλωση κορεσμένων λιπαρών σχετίστηκε με μηχανισμούς αναπροσαρμογής της μεταγραφής γονιδίων ρολογιού και επιδρά στα νευροπεπτίδια του υποθαλάμου, την ορμονική έκκριση (GLP-1) και
τις διεργασίες φλεγμονής.
Συμπερασματικά, τα κορεσμένα λίπη σχετίζονται με διαταραχές της νυχθημερινής έκφρασης γονιδίων του κιρκάδιου ρυθμού σε πολλούς ιστούς, με κύριο εκπρόσωπο τη μεταγραφή του CLOCK-BMAL1. Επίσης διαταράσσουν γονίδια του μεταβολισμού λίπους και τη νυχθημερινή διακύμανση γλυκόζης και λιπιδίων. Τα περισσότερα ευρήματα προήλθαν από μελέτες με χορήγηση παλμιτικού.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-08-01
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Λίπος - Φυσιολογικές απόψεις
Λέξεις-κλειδιά:
παλμιτικό, κορεσμένα λίπη, κιρκαδικοί ρυθμοί
Περιγραφή:
83 σ.,πίν.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

PASCHALIABEKIARIDOU.pdf

624 KB