Σύστημα παρακολούθησης δικτυακής καθυστέρησης μεταφοράς δεδομένων σε περιβάλλοντα υπολογισμού ακμής

Πτυχιακή Εργασία 26461 23 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύστημα παρακολούθησης δικτυακής καθυστέρησης μεταφοράς δεδομένων σε περιβάλλοντα υπολογισμού ακμής
Συγγραφέας:
Στεφάνοβα, Μαριάνα, Στανιμίρ
Επιβλέπων καθηγητής:
Τσερπές, Κωνσταντίνος
Περίληψη:
Στις ημέρες μας, ολοένα και περισσότερες συσκευές καθημερινής χρήσης συνδέονται μεταξύ τους, με σκοπό την ανταλλαγή δεδομένων, δημιουργώντας το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things). Τα Πράγματα αυτά μπορεί να έχουν αισθητήρες, λογισμικό ή συνδυασμό των δύο αυτών στοιχείων. Τα Πράγματα αυτά έχουν ως στόχο τη συλλογή δεδομένων από το περιβάλλον τους με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση. Η αποθήκευση και επεξεργασία αυτών των δεδομένων γίνεται μέσω του Υπολογιστικού Νέφους (Cloud Computing). Ο αριθμός των Πραγμάτων αυξάνεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Αυτό σημαίνει πως η μεταφορά των δεδομένων στο Υπολογιστικό Νέφος μπορεί να έχει μεγάλες καθυστερήσεις. Υπάρχουν, όμως, περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται οι υπολογισμοί να γίνουν γρήγορα, και οι καθυστερήσεις αυτές μπορεί να αποτελέσουν αποτρεπτικό παράγοντα για τη χρήση του Υπολογιστικού Νέφους. Για το λόγο αυτό, εξετάζονται άλλα υπολογιστικά μοντέλα, όπως το Περιβάλλον Υπολογισμού Ακμής (Edge Computing). Σε αυτό το μοντέλο, η επεξεργασία και η αποθήκευση των δεδομένων γίνεται πιο κοντά στις πηγές των δεδομένων, στην ακμή του δικτύου. Για αυτές τις περιπτώσεις, στις οποίες η ταχύτητα είναι ζητούμενο, θα ήταν χρήσιμη η ύπαρξη ενός συστήματος που να μετρά το χρόνο που χρειάζεται για την μεταφορά των δεδομένων από το Πράγμα ως την κάθε Ακμή. Έτσι, θα μπορεί, κάθε φορά, να επιλέγεται από το Πράγμα, η Ακμή με την οποία συμβαίνει η μικρότερη καθυστέρηση. Έτσι, θα μπορεί να επιτυχγάνεται ο μικρότερος δυνατός χρονός, κάθε φορά που πρέπει να γίνει ένα υπολογισμός. Αυτός είναι και ο στόχος της παρούσας εργασίας, η υλοποίηση ενός συστήματος παρακολούθησης της δικτυακής καθυστέρησης της μεταφοράς δεδομένων σε περιβάλλοντα υπολογισμού ακμής.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-08-01
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λοιπά Θέματα:
Εφαρμογές, εργαλεία, κλπ.
Λέξεις-κλειδιά:
Διαδίκτυο των πραγμάτων, Περιβάλλον Υπολογισμού Ακμής, Καθυστέρηση, Υπολογιστικό Νέφος
Περιγραφή:
55 σ.,εικ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

MarianaStefanova.pdf

1 MB