Οι πρακτικές του ψηφιακού marketing και η συγκριτική τους ανάλυση στο περιβάλλον του σύγχρονου customer relationship management

Πτυχιακή Εργασία 26458 30 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι πρακτικές του ψηφιακού marketing και η συγκριτική τους ανάλυση στο περιβάλλον του σύγχρονου customer relationship management
Συγγραφέας:
Σαμσωνίδη, Λιουντμίλα, Κύριλλος
Επιβλέπων καθηγητής:
Μαλινδρέτος, Γεώργιος
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία διατίθεται για τις δυνατότητες του διαδικτυακού marketing και τις σημερινές δυνατότητες της αγοράς εργασίας. Παράλληλα, υπάρχει μεγάλη δυνατότητα να τεθεί ένα μεγάλο πλαίσιο διαχείρισης των νέων δυνατοτήτων του, ώστε ο κλάδος του να οδηγηθεί με μια αρκετά οικονομικά συναγωνιστική διαφημιστική καμπάνια ούτως ώστε να καταφέρει να αυξηθούν τα εργαλεία του ελέγχου και να δημιουργηθεί ένας χαμηλός προϋπολογισμός. Αφού εποπτεύεται και παρακολουθείται η επένδυση των διαφημιστικών καμπανών έχει οδηγηθεί ολόκληρη η κατάσταση σε ένα νέο στιλ επικοινωνίας των επιχειρήσεων με τους πελάτες τους.
Στη συνέχεια αναφέρεται αναλυτικά η μεθοδολογία της έρευνας, παρατίθενται πίνακες και γραφήματα που αναφέρουν τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων με σκοπό την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.
Τέλος, ακολουθούν τα συμπεράσματα της τρέχουσας έρευνας και στο παράρτημα παρουσιάζεται το ερωτηματολόγιο στο οποίο στηρίχθηκε η παρούσα μελέτη.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-08-01
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Λοιπά Θέματα:
Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ
Λέξεις-κλειδιά:
διαδίκτυο, Επιχείρηση, μάρκετινγκ
Περιγραφή:
105 σ.,εικ.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

LiountmilaSamsonidi.pdf

1 MB