Πλημμυρικά Φαινόμενα στο Διεθνή και Ελληνικό χώρο

Μεταπτυχιακή Εργασία 26450 41 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Πλημμυρικά Φαινόμενα στο Διεθνή και Ελληνικό χώρο
Συγγραφέας:
Βρεττού, Καλυψώ Ευγενία, Γεώργιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Καρύμπαλης, Ευθύμιος
Περίληψη:
Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια περάτωσης των σπουδών μου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διαχείριση Φυσικών και Ανθρωπογενών Κινδύνων και Καταστροφών» του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου. Σκοπός της παρούσας εργασίας η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο βιβλιογραφικής έρευνας και ανασκόπησης του φαινομένου των πλημμυρών, στο αστικό περιβάλλον και των επιπτώσεων που επιφέρει η εκδήλωση τους εξαιτίας των ανθρωπογενών παρεμβάσεων και της έλλειψης ενημέρωσης και οργάνωσης.
Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται το θεωρητικό πλαίσιο του φαινομένου των πλημμυρών, όπου ορίζεται η έννοια των πλημμυρών ενώ πραγματοποιείται μία κατηγοριοποίηση του φαινομένου με βάση την ταχύτητα εκδήλωσης και τον αρχικό υποδοχέα του νερού. Ενώ τέλος παρουσιάζονται τα αίτια εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων καθώς επίσης και τις επιπτώσεις που επιφέρει η εκδήλωση τους.
Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζεται η πρώτη περιοχή μελέτης, η πόλη της Μάνδρας και το πλημμυρικό φαινόμενο που έπληξε τη περιοχή στις 15/11/2017. Αρχικά πραγματοποιείται μια αναλυτική περιγραφή των καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στη περιοχή το διάστημα που έλαβε χώρα το πλημμυρικό φαινόμενο. Εν συνεχεία αναφέρονται οι τραγικές επιπτώσεις που επήλθαν από την εκδήλωση του πλημμυρικού φαινομένου όπως κοινωνικές, περιβαλλοντικές, οικονομικές, κα. Ενώ τέλος εξετάζονται τα αίτια καταστροφής της Μάνδρας από την εκδήλωση του πλημμυρικού φαινομένου. Ενώ κύριος παράγοντας στον οποίο οφείλεται η καταστροφή που επήλθε από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τη περιοχή μελέτης είναι οι ανθρώπινες παρεμβάσει που έχουν πραγματοποιηθεί στα δύο ρέματα που διασχίζουν την πόλη της Μάνδρας.
Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζεται η δεύτερη περιοχή μελέτης, η πόλη Surat και το πλημμυρικό φαινόμενο που έπληξε τη περιοχή στις 5-9 Αυγούστου του 2006. Αρχικά πραγματοποιείται αναλυτική περιγραφή των καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν. Εν συνεχεία πραγματοποιείται παράθεση των επιπτώσεων που επέφερε το πλημμυρικό φαινόμενο και τα αίτια καταστροφής του από το πλημμυρικό γεγονός. Στη περιοχή Surat κύριος παράγοντας για την καταστροφή που επήλθε ήταν και πάλι οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις όπως επίσης και η μη σωστή λειτουργία του υφιστάμενου φράγματος Ukai, η έλλειψη – απουσία σε μεγάλο μέρος της πόλης αντιπλημμυρικών έργων και τέλος η άναρχη δόμηση των παραγκουπόλεων σε συνδυασμό με τη χαμηλή ποιότητα των κατασκευών.
Στο τελευταίο κεφάλαιο πραγματεύεται η σημασία της πόλης, καθώς επίσης και η πολυπλοκότητα των πλημμυρικών φαινομένων που η εκδήλωση τους γίνεται όλο και συχνότερα τις τελευταίες δεκαετίες. Ενώ στο σημείο αυτό κρίνεται αναγκαίο να δοθεί έμφαση στη προστασία του πληθυσμού και των υποδομών από τα φαινόμενα αυτά, κάτι το οποίο απαιτεί ακριβή πρόβλεψη, αλλά και συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών. Παράλληλα, απαιτείται ενημέρωση του πληθυσμού για την εμφάνιση των φαινομένων αυτών, όπως επίσης και για τη συχνότητά τους, έτσι ώστε να είναι σε θέση να προστατευτεί ή να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία της περιουσίας του.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-07-29
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Πλημμύρες
Λέξεις-κλειδιά:
φυσικές καταστροφές
Περιγραφή:
110 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Kalypso_EvgeniaVrettou.pdf

6 MB