Ίδρυμα Κατακουζηνού: Μια πρόταση ανάπτυξης επικοινωνιακής πολιτικής

Μεταπτυχιακή Εργασία 25943 117 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ίδρυμα Κατακουζηνού: Μια πρόταση ανάπτυξης επικοινωνιακής πολιτικής
Συγγραφέας:
Ταγκατίδη, Ελένη-Μαρία, Αναστάσιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Γκαζή, Ανδρομάχη
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εύρεση και η πρόταση νέων πρακτικών επικοινωνιακής πολιτικής που αφορούν στο Ίδρυμα Κατακουζηνού. Αρχικά, η μελέτη παρουσιάζει την ιστορία του Ιδρύματος Κατακουζηνού και των ανθρώπων που έζησαν εκεί. Στη συνέχεια της μελέτης παρουσιάζεται η πορεία της οικίας Κατακουζηνού ως σπίτι-μουσείο, από το 2008 μέχρι σήμερα και γίνεται μία σύντομη αναφορά στη συλλογή του χώρου και στις δράσεις του. Στην πορεία, γίνεται αναφορά στην έννοια της επικοινωνίας γενικά, στην έννοια της επικοινωνιακής πολιτικής, στη σημασία της επικοινωνίας στα μουσεία και στο κοινό των μουσείων. Το τέταρτο κεφάλαιο της μελέτης εισάγει τον αναγνώστη στην έννοια των σπιτιών-μουσείων και της επικοινωνιακής τους διάστασης. Στο ίδιο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε σπίτια-μουσεία της Ελλάδας και της Ευρώπης και που αφορά στη στρατηγική επικοινωνιακής πολιτικής που χρησιμοποιούν. Παρακάτω, η έρευνα εστιάζει στις μεθόδους επικοινωνιακής πολιτικής που χρησιμοποιεί το Ίδρυμα Κατακουζηνού μέχρι σήμερα. Στην πορεία γίνεται η παράθεση των νέων πρακτικών επικοινωνίας που προτείνονται, μέσω της μελέτης, με σκοπό την ανάπτυξη της επικοινωνιακής πολιτικής του Ιδρύματος Κατακουζηνού.
Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε, στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, ήταν ποιοτική. Δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, που αφορούσε στις μεθόδους επικοινωνιακής πολιτικής των σπιτιών-μουσείων και στάλθηκε σε σπίτια-μουσεία της Ελλάδας και της Ευρώπης. Επίσης, πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική έρευνα που αφορούσε στη μελέτη περίπτωσης, δηλαδή το Ίδρυμα Κατακουζηνού. Μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης μελετήθηκαν οι στρατηγικές επικοινωνίας των μουσείων γενικά και των σπιτιών- μουσείων ειδικά. Επίσης, μελετήθηκε η έννοια της επικοινωνίας στα μουσεία, η έννοια της επικοινωνιακής πολιτικής και της πολιτιστικής επικοινωνίας. Από τη βιβλιογραφική έρευνα και την έρευνα μέσω ερωτηματολογίου προέκυψαν τα αποτελέσματα-προτάσεις της μελέτης.
Οι προτάσεις ανάπτυξης επικοινωνιακής πολιτικής, που έγιναν στο έκτο κεφάλαιο της εργασίας και αφορούν στο Ίδρυμα Κατακουζηνού, θα μπορέσουν να προσελκύσουν περισσότερες ομάδες κοινού στο συγκεκριμένο μουσείο. Οι σύγχρονες μέθοδοι και δράσεις που μπορούν να αναδείξουν περισσότερο το Ίδρυμα Κατακουζηνού είναι αρχικά η προσθήκη των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών, όπως η τεχνολογία AR, VR, 3D, τα διαδραστικά εκθέματα και οθόνες και η ψηφιακή ηχητική ξενάγηση. Επίσης, η ανανέωση των εκθεσιακών χώρων, όπως είναι η αναβάθμιση της ακουστικής εγκατάστασης και η προσθήκη κειμένων-πινακίδων. Τέλος, για την ανάδειξη του Ιδρύματος Κατακουζηνού και την προσέλκυση περισσότερων ομάδων κοινού, προτείνονται η διευκόλυνση των επισκεπτών όσον αφορά στην προσβασιμότητα του χώρου με αυτοκίνητο, η εφαρμογή νέων δράσεων και νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Μελλοντικά, οι προτάσεις αυτές μπορούν να εφαρμοστούν και σε πρακτικό επίπεδο ώστε να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά τους.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-24
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Πολιτισμός και πολιτισμικές διαδικασίας (κοινωνική αλλαγή, δομισμός, διάχυση)
Λοιπά Θέματα:
Πολιτιστικοί Οργανισμοί
Λέξεις-κλειδιά:
επικοινωνία, ομάδες κοινού, επικοινωνιακή πολιτική, σπίτια-μουσεία, ίδρυμα Κατακουζηνού
Περιγραφή:
147 σ.,εικ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Eleni-MariaTagkatidi.pdf

3 MB