Διερεύνηση του βαθμού εμπλοκής, των στάσεων και των προθέσεων των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Μεταπτυχιακή Εργασία 25890 271 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση του βαθμού εμπλοκής, των στάσεων και των προθέσεων των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
Συγγραφέας:
Ψιλοπούλου, Χριστίνα, Ευθύμιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Αμπελιώτης, Κωνσταντίνος
Περίληψη:
Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία διενεργήθηκε στo πλαίσιo του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Εκπαίδευση και Πολιτισμός», με κατεύθυνση την Πολιτισμική Αγωγή, του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο τίτλος της: «Διερεύνηση του βαθμού εμπλοκής, των στάσεων και των προθέσεων των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού» συνάδει με το κίνητρο να αποτυπωθούν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση του Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού, κυρίως στις σχολικές μονάδες και να διαφανεί ο βαθμός εμπλοκής τους στη διαδικασία αυτή. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, όσον αφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα, είναι ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς μεταλαμπαδεύονται και στις επόμενες γενιές, μέσω της διδασκαλίας τους αλλά και του παραδείγματος που δίνουν οι ίδιοι στους μαθητές τους.
Το πρώτο μέρος της εργασίας ερευνά ενδελεχώς τη βιβλιογραφία, ελληνική και διεθνή, πάνω στο ζήτημα αυτό, προκειμένου να καταγραφεί η ισχύουσα νομοθεσία σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και να διερευνηθούν οι έννοιες που συσχετίζονται με τα απόβλητα και τους τρόπους διαχείρισής τους.
Στο δεύτερο μέρος αποτυπώνεται η έρευνα που διενεργήθηκε σε εκπαιδευτικούς σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αναφέρονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη έρευνα και η σύνδεσή τους με τη βιβλιογραφία.
Επισημαίνεται πως ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, που συμβάλλει στη σωστή διαχείριση αποβλήτων και κατά συνέπεια στο σωστό περιβαλλοντικό έλεγχο ολόκληρου του πλανήτη, προσδίδει εναύσματα προβληματισμού, αλλά χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, καθώς ο πλανήτης είναι, ουσιαστικά, αυτό που θα κληροδοτηθεί στις επερχόμενες γενιές και είναι καθήκον της ανθρωπότητας να του διασφαλίσει ένα ευοίωνο μέλλον.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-22
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Λοιπά Θέματα:
Ηλεκτρικός εξοπλισμός και συσκευές - Ανακύκλωση
Ηλεκτρονικά απόβλητα - Ανακύκλωση
Λέξεις-κλειδιά:
Εκπαίδευση
Περιγραφή:
103 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

CHRISTINAPSILOPOULOU_.pdf

4 MB