Αξιολόγηση τρόπων μάθησης των μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο

Μεταπτυχιακή Εργασία 25839 130 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιολόγηση τρόπων μάθησης των μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο
Συγγραφέας:
Μαυράκης, Νικόλαος, Γεώργιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Καλδή, Σταυρούλα
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία αφορά στη διερεύνηση των τρόπων μάθησης των μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Στο πλαίσιο αυτό διερευνήθηκαν οι τρόποι μάθησης μαθητών Δημοτικού με μεταναστευτικό υπόβαθρο.

Το μοντέλο βάσει του οποίου εξετάζονται οι ερευνώμενοι τρόποι μάθησης είναι των Dunn και Dunn. Η παρούσα έρευνα υιοθετεί την ποσοτική μεθοδολογική προσέγγιση και υλοποιήθηκε μέσω ερωτηματολογίου των Αντωνοπούλου και Ζενάκου (2011). Διεξήχθη σε 35 μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο, από δύο Δημόσια Δημοτικά Σχολεία στην Αθήνα. Τους χορηγήθηκε το ερωτηματολόγιο που περιλάμβανε τρεις κλίμακες που αφορούσαν τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που επιδρούν, τους αισθητήριους τρόπους μάθησης και τις φυσικές ανάγκες τους.


Από την έρευνα εξήχθησαν συμπεράσματα που αφορούν κατευθύνσεις για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, βάσει του ότι τα αποτελέσματα έδειξαν πως η πλειοψηφία των παιδιών βοηθιέται από ήσυχο, φωτεινό και ζεστό περιβάλλον μάθησης, η οποία γίνεται αργά το πρωί και προτιμά ως τρόπους μάθησης τους απτικούς, οπτικούς και ακουστικούς.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-21
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Λοιπά Θέματα:
Εκπαίδευση, Πρωτοβάθμια
Μετανάστες - Εκπαίδευση - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
Εκπαίδευση
Περιγραφή:
100 σ.,πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

NIKOLAOSMAVRAKIS_.pdf

811 KB