Η συμβολή των παραμυθιών στη γνωστική και τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών

Μεταπτυχιακή Εργασία 25806 200 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η συμβολή των παραμυθιών στη γνωστική και τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών
Συγγραφέας:
Παύλου, Γερασιμίνα, Ανδρέας
Επιβλέπων καθηγητής:
Κουτρούμπα, Κωνσταντίνα
Περίληψη:
Οι σύγχρονες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες επιτάσσουν τη συναισθηματική και τη διανοητική ανάπτυξη του ανθρώπου, προκειμένου να ανταποκριθεί με επιτυχία στις αναδυόμενες προκλήσεις της καθημερινότητας. Αυτό είναι δυνατό να καταστεί εφικτό μέσα από την ικανότητα του ατόμου να διαχειρίζεται επιτυχώς τα συναισθήματα του, να νοηματοδοτεί τα κοινωνικά σχήματα που δημιουργούνται και εξελίσσονται. Η εκπαιδευτική κοινότητα επιχειρεί να αξιοποιήσει καινοτόμες μεθόδους και τεχνικές με σκοπό την επίτευξη της ολόπλευρης ανάπτυξης του σύγχρονου μαθητή και της σύγχρονης μαθήτριας (ολιστική προσέγγιση) και κατ’ επέκταση την προετοιμασία του/της για το σύγχρονο κόσμο. Υπό αυτήν την οπτική, η παιδική λογοτεχνία φαίνεται να αποτελεί ένα εξέχον εργαλείο, το οποίο δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες, που θα ενισχύσουν τη συναισθηματική και τη διανοητική ανάπτυξή τους.
Στην παρούσα Διπλωματική εργασία περιγράφεται η θετική συμβολή των παραμυθιών στην πολύπλευρη ανάπτυξη των μαθητών, καθώς και ο ρόλος της ενσωμάτωσης και της αξιοποίησης της παιδικής λογοτεχνίας στο ενιαίο αναλυτικό πρόγραμμα. Ενδεικτικά περιγράφεται ένα σχέδιο παρέμβασης το οποίο εκτείνεται σε διάρκεια οκτώ εβδομάδων. Στην πρώτη ενότητα γίνονται αναφορές σχετικά με τα οφέλη των παραμυθιών για τη συναισθηματική και τη διανοητική ανάπτυξη των παιδιών, παρουσιάζονται τα δεδομένα ερευνών που έχουν διεξαχθεί και συνηγορούν στην παιδαγωγική αξία των παραμυθιών, ενώ παράλληλα διαφαίνεται η συμβολή των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στην ψυχοσυναισθηματική και τη διανοητική ανάπτυξη των μαθητών/ριών. Στη δεύτερη ενότητα περιγράφεται εκτενώς ένα σχέδιο εκπαιδευτικής παρέμβασης, αναλύονται τα ερευνητικά ερωτήματα που έχουν τεθεί και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-18
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Λοιπά Θέματα:
Μαθητές - Ελλάδα
Συναισθήματα
Εκπαιδευτικοί
Λέξεις-κλειδιά:
Εκπαίδευση
Περιγραφή:
121 σ.,εικ.,πίν.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

GERASIMINAPAVLOU_.pdf

2 MB