Διερεύνηση του ρόλου του αυξητικού παράγοντα FGF-23 σε ασθενείς με Χρόνια Νεφρική Νόσο

Μεταπτυχιακή Εργασία 25789 91 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση του ρόλου του αυξητικού παράγοντα FGF-23 σε ασθενείς με Χρόνια Νεφρική Νόσο
Συγγραφέας:
Σερεμέτη, Σωτηρία Β.
Επιβλέπων καθηγητής:
Τέντα, Ρωξάνη
Περίληψη:
Σκοπός: Η πλειοψηφία των ασθενών με Χρόνια Νεφρική Νόσο (ΧΝΝ) εμφανίζει αυξημένο κίνδυνο για ανάπτυξη διαταραχών οστικής επιμετάλλωσης (CKD-MBD), στην παθογένεση της οποίας εμπλέκεται ο αυξητικός παράγοντας των ινοβλαστών-23 (FGF-23). Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση του ρόλου του παράγοντα FGF-23 σε ασθενείς με ΧΝΝ.
Μέθοδοι: Στη μελέτη συμμετείχαν 82 εθελοντές, 57 άντρες (69,5%) και 25 γυναίκες (30,5%). 13 άτομα σε κάθε ένα από τα στάδια 3 και 4 της ΧΧΝ (15,9%), 16 στο στάδιο 5 (19,5%), χωρίς υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας και 40 άτομα στο στάδιο 5 της ΧΝΝ (48,8%) υπό αιμοδιάλυση ή περιτοναϊκή κάθαρση. Συλλέχθηκαν τα αποτελέσματα των αιματολογικών και βιοχημικών εξετάσεων και τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά των εθελοντών και λήφθηκαν δείγματα αίματος, όπου προσδιορίστηκαν τα επίπεδα του παράγοντα cFGF-23.
Αποτελέσματα: Στο σύνολο του πληθυσμού μελέτης, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του FGF-23 και των RDW-SD (p=0,002), RDW-CV (p=0,008), MPV (p=0,045), P-LCR (p=0,047), ουρία ορού (p=0,032), φώσφορο ορού (p<0,01) και μαγνήσιο ορού (p=0,027) ενώ αρνητική συσχέτιση μεταξύ του FGF-23 και των MCHC (p=0,007), ουρικού οξέος (p=0,026), Τ3 (p=0,014) και δύναμης χειρός στον αριστερό βραχίονα (p=0,019). Στους ασθενείς με ΧΝΝ σταδίων 3-5, ο FGF-23 συσχετίστηκε θετικά με τους RDW-SD (p=0,001), RDW-CV (p=0,001), PDW (p=0,039), MPV (p=0,016), P-LCR (p=0,013), ουρία ορού (p=0,032), κινάση κρεατινίνης (p=0,005), φώσφορο ορού (p=0,011), τροπονίνη-Τ (p=0,002) και PTH (p=0,003) και αρνητικά με τη δύναμη χειρός στο δεξιό βραχίονα (p=0,038). Στην ομάδα με ΧΝΝ σταδίου 5 με υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας, ο FGF-23 συσχετίστηκε θετικά με την PDW (p=0,017), τον MPV (p=0,030), τον P-LCR (p=0,032) και τα επίπεδα φωσφόρου στον ορό (p=0,014). Έπειτα από πολυπαραγοντική ανάλυση, ο FGF-23 συσχετίστηκε θετικά με την PTH με Σχετικό Λόγο (ΣΛ) (95% ΔΕ) 1,121 (1,05-1,23), p=0,002, έπειτα από προσαρμογή ως προς την ηλικία, τον ΔΜΣ, το φύλο, τη δύναμη χειρός, την ύπαρξη συνοσηροτήτων, το κάπνισμα και τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής στην ομάδα των ασθενών με ΧΝΝ σταδίων 3-5, σχέση που δεν επιβεβαιώθηκε στους ασθενείς με ΧΝΝ σταδίου 5 και θεραπεία υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας.
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της μελέτης υποστηρίζουν την ύπαρξη θετικής συσχέτισης μεταξύ του FGF-23 και της παραθορμόνης στους ασθενείς με ΧΝΝ σταδίων 3-5.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-17
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Νεφρική ανεπάρκεια - Διαιτολογικές απόψεις
Λέξεις-κλειδιά:
Αυξητικός παράγοντας ινοβλαστών-23, Χρόνια Νεφρική Νόσος, Χρόνια Νεφρική Νόσος - Διαταραχές Οστών και Μετάλλων
Περιγραφή:
85 σ.,εικ.,πίν.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

SOTIRIASEREMETI.pdf

1 MB