Οι δημογραφικές εξελίξεις όπως αυτές προβάλλονται μέσα

Πτυχιακή Εργασία 2576 398 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι δημογραφικές εξελίξεις όπως αυτές προβάλλονται μέσα
Συγγραφέας:
Γεωργουσάκη, Αλεξάνδρα
Επιβλέπων καθηγητής:
Τραγάκη, Αλεξάνδρα
Περίληψη:
Σκοπός της μελέτης ήταν να προβληθούν οι τρόποι που παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι στις εφημερίδες τις δημογραφικές μεταβολές. Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν 5 εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, ημερήσιας και εβδομαδιαίας έκδοσης την χρονική περίοδο 1999-2010. Η αναζήτηση των άρθρων πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά από την ιστοσελίδα της εκάστοτε εφημερίδας. Οι εφημερίδες αυτές είναι το Έθνος, η Ελευθεροτυπία, Το Βήμα, η Καθημερινή και Τα Νέα.
Οι κύριοι προβληματισμοί που προέκυψαν περιορίστηκαν στις παρακάτω θεματικές ενότητες. Την συσχέτιση των δημογραφικών μεταβολών με την οικονομία και την ασφάλιση. Την συμβολή των μεταναστών στη δημογραφία της Ελλάδας και της Ευρώπης. Ακόμα, αναφέρθηκαν στα δημογραφικά συγκριτικά στοιχεία της ελληνικής επικράτειας και άλλων χωρών εκτός και εντός ΕΕ. Όπως επίσης και τις δημογραφικές επιπτώσεις από τις συνήθειες των Ελλήνων. Παρουσιάζεται ένας πίνακας με όλες τις φράσεις που χρησιμοποιήθηκαν στο κείμενο και προδίδουν ξεκάθαρα την άποψη των δημοσιογράφων απέναντι σε όλα τα παραπάνω θέματα. Μέσα από το κείμενο θα γίνει σαφής η εικόνα που θέλει να παρουσιάσει ο κάθε δημοσιογράφος την χρονική περίοδο που γίνεται η μελέτη.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-11-12
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Δημογραφία - Ελλάδα - 1999-2010
Δημογραφική έρευνα
Πληθυσμός
Γονιμότητα, Ανθρώπινη - Ελλάδα - Στατιστική
Θνησιμότητα - Ελλάδα - Στατιστική
Περιγραφή:
69 σ. : πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0