Διαχείριση και Ανακύκλωση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών στο Οικιακό Περιβάλλον

Πτυχιακή Εργασία 25749 164 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Διαχείριση και Ανακύκλωση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών στο Οικιακό Περιβάλλον
Συγγραφέας:
Τριανταφύλλου, Αγγελική-Σταυρούλα, Αντώνιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Αμπελιώτης, Κωνσταντίνος
Περίληψη:
Η εργασία που ακολουθεί εξετάζει την ευαισθητοποίηση και τις αντιλήψεις των καταναλωτών, σχετικά με την διαχείριση και ανακύκλωση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τηλεπικοινωνιών στο οικιακό περιβάλλον. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε έρευνα που διεξήχθη, στην οποία οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με την ανακύκλωση.
Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η συνειδητοποίηση των καταναλωτών για τη σημασία της ανακύκλωσης είναι υψηλή. Ποσοστό 77% απάντησε ότι η ανακύκλωση ηλεκτρονικών ειδών βοηθάει στην προστασία του περιβάλλοντος. Ωστόσο, η ευαισθητοποίηση δεν έχει μεταφραστεί σε συμπεριφορά ανακύκλωσης. Η έρευνα αποκαλύπτει ότι μόνο το 35% μεταφέρει σε σημεία συλλογής και ανακύκλωσης τις παλιές ηλεκτρονικές συσκευές, παρόλο που το 99 % γνωρίζουν για το τι είναι η ανακύκλωση συσκευών. Το 50% των ερωτηθέντων αποκάλυψε ότι αποθηκεύει σε κάποιο χώρο του σπιτιού τις ηλεκτρονικές συσκευές που δεν χρησιμοποιεί, και το 54,8% ότι ο λόγος που δεν ανακυκλώνουν οφείλεται στην έλλειψη γνώσης σχετικά με την σωστή ανακύκλωση ηλεκτρονικών απορριμμάτων. Αυτό δείχνει ότι η εγγύτητα και η ευκολία του τρέχοντος συστήματος διαχείρισης αποβλήτων δεν επαρκούν για την προώθηση της επιστροφής μικρών απορριμμάτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-15
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Λοιπά Θέματα:
Ηλεκτρικός εξοπλισμός και συσκευές - Ανακύκλωση
Λέξεις-κλειδιά:
ηλεκτρονικός εξοπλισμός, ΑΗΗΕ, Επαναχρησιμοποίηση Κινητού τηλεφώνου, ανακύκλωση
Περιγραφή:
76 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.,χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0