Η σημασία του mentoring των HR για τους εργαζόμενους ενός οργανισμού ή επιχείρησης

Πτυχιακή Εργασία 25746 257 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η σημασία του mentoring των HR για τους εργαζόμενους ενός οργανισμού ή επιχείρησης
Συγγραφέας:
Γκούμα, Ελένη, Βασίλειος
Επιβλέπων καθηγητής:
Γκούσια-Ρίζου, Μαρία
Περίληψη:
Η σύγχρονη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού μιας επιχείρησης ή ενός
οργανισμού επενδύει σε εργαλεία όπως η κριτική σκέψη, η εξοικείωση με τις
τεχνολογικές εφαρμογές και η αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων. Στο
πλαίσιο αυτό καλείται να δημιουργήσει ένα αφοσιωμένο και παραγωγικό σύνολο
ανθρώπινων πόρων με πυρήνα την επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη και
άξονα τη δια βίου μάθηση.
Το mentoring είναι μία αναπτυσσόμενη διαδικασία εκπαίδευσης και καθοδήγησης,
η οποία φαίνεται να διευρύνεται, καθώς λαμβάνει όλο ένα και περισσότερο μέρος
στον επιχειρηματικό κόσμο.
Η παρούσα εργασία μελετά την συμβολή των μεθόδων mentoring από τους HR
στους εργαζόμενους μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, με σκοπό να
διερευνήσει το εύρος κατανόησης και εφαρμογής του mentoring στις εργασιακές
σχέσεις μεταξύ HR και εργαζομένων σε μια επιχείρηση ή οργανισμό.
Η έρευνα διενεργήθηκε στην περιφέρεια Αττικής και το δείγμα της αποτελείται από
115 άτομα. Από τα ευρημάτων της διαπιστώνεται μεταξύ άλλων ότι η μειοψηφία
του δείγματος έχει πάρει μέρος σε δραστηριότητες και προγράμματα mentoring
αλλά η πλειοψηφία αυτού βοηθήθηκε σημαντικά σε επαγγελματικό επίπεδο.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-14
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Λοιπά Θέματα:
Διοίκηση και οργάνωση προσωπικού
Λέξεις-κλειδιά:
Οργανισμοί, καθοδήγηση, Εξειδικευμένο Ανθρώπινο δυναμικό, επιχειρήσεις,Ανθρώπινο Κεφάλαιο
Περιγραφή:
128 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

EleniGkouma.pdf

2 MB