Τα κανάλια διανομής και η συμπεριφορά του καταναλωτή στο τομέα των φυτικών φαρμάκων

Πτυχιακή Εργασία 25729 159 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Τα κανάλια διανομής και η συμπεριφορά του καταναλωτή στο τομέα των φυτικών φαρμάκων
Συγγραφέας:
Κουκούλη, Φωτεινή, Νικόλαος
Επιβλέπων καθηγητής:
Μαλινδρέτος, Γεώργιος
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί ερευνητική μελέτη σχετικά με τα φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα, καθώς και την καταναλωτική συμπεριφορά. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίων και αφορά μία περιγραφική ποσοτική έρευνα.
Αρχικά, η εργασία περιλαμβάνει την εισαγωγή, όπου παρατίθενται βασικές έννοιες σχετικά με τα στρατηγικά ζητήματα στις φαρμακευτικές εφοδιαστικές αλυσίδες, όπως οι πόροι φαρμακευτικής εφοδιαστικής αλυσίδας, οι νέες δυνατότητες ανάπτυξης προϊόντων και διεργασιών, ο σχεδιασμός ικανοτήτων, εγκαταστάσεων και δικτύων, οι διαδικασίες φαρμακευτικής εφοδιαστικής αλυσίδας, η διαχείριση της ποιότητας και της πράσινης αλυσίδας εφοδιασμού. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σχετικά με τον κλάδο φαρμάκων στην Ελλάδα, τα φυτικά φάρμακα και τις νέες τεχνολογίες μεταφοράς αυτών, όπως με τη χρήση drone.
Ακολουθεί το ερευνητικό μέρος της εργασίας, όπου αναπτύσσεται αναλυτικά η μεθοδολογία της έρευνας, παρατίθενται πίνακες και γραφήματα που αναφέρουν τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων με σκοπό την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ερωτήσεις που στοχεύουν στην κατανόηση του καταναλωτή της έννοιας των φυτικών φαρμακευτικών προϊόντων, τη διερεύνηση της συχνότητας χρήσης και αγοράς αυτών, αλλά και των παραμέτρων του μάρκετινγκ ως προς την έννοια του προϊόντος, της διανομής, της προβολής και της τιμολόγησης που επηρεάζουν την τελική επιλογή του καταναλωτή.
Τέλος, ακολουθούν τα συμπεράσματα σχετικά με τα φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα και τις προτιμήσεις των καταναλωτών και στο παράρτημα παρουσιάζεται το ερωτηματολόγιο, στο οποίο στηρίχθηκε η παρούσα μελέτη.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-11
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Λοιπά Θέματα:
Καταναλωτές - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
Κανάλια Διανομής, Φυτικά φάρμακα, Καταναλωτική συμπεριφορά
Περιγραφή:
122 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

FoteiniKoukouli.pdf

1 MB