Σύγκριση των αγροτικών συνεταιρισμών με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις

Πτυχιακή Εργασία 25726 158 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύγκριση των αγροτικών συνεταιρισμών με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας:
Βρυώνης, Παναγιώτης, Νικόλαος
Επιβλέπων καθηγητής:
Παστραπά, Ελένη
Περίληψη:
Η συνεργασία και η δημιουργία συνεταιρισμών και συνεταιριστικών εταιρειών στον αγροτικό τομέα, επηρεάζουν την προσπάθεια των μικρών αγροτών να επιβιώσουν σε συνθήκες αυξημένου ανταγωνισμού. Οι αγρότες θεωρούνται σε πολλές περιπτώσεις "μικροί" επιχειρηματίες σε σύγκριση με τους ομολόγους τους σε άλλους τομείς της οικονομίας. Επομένως, η ανάγκη για επιβίωση οδηγεί τους περισσότερους αγρότες να ενωθούν προκειμένου να αποκτήσουν διαπραγματευτική δύναμη. Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί ήταν και παραμένουν ο μόνος μηχανισμός για την απόκτηση διαπραγματευτικής δύναμης μικρών και αδύναμων παραγωγών, που είναι ο κύριος λόγος δημιουργίας συνεταιρισμών. Λόγω της ιστορικής τους διαδικασίας, γίνεται δυνατή η κατανόηση του ρόλου τους στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Σκοπός της εν λόγω εργασίας είναι μέσω ανασκόπησης και συζήτησης βιβλιογραφικών δεδομένων -άρθρων και βιβλίων- να γίνει αναφορά στην ανταγωνιστικότητα που μπορούν να αποκτήσουν οι αγροτικοί συνεταιρισμών απέναντι στις ιδιωτικές επιχειρήσεις κεφαλαίου. Συμπερασματικά ένα νέο μοντέλο επικεντρώνεται στον συνεταιρισμό ως λειτουργική ανάγκη και ως εργαλείο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της πρωτογενούς παραγωγής και τέλος της κοινωνικής οικονομίας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-11
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Λοιπά Θέματα:
Συνεταιρισμοί - Ελλάδα
Επιχειρήσεις - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
ιδιωτικές επιχειρήσεις, βιβλιογραφική ανασκόπηση, ανταγωνισμός, αγροτικοί συνεταιρισμοί
Περιγραφή:
74 σ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

PanagiotisVryonis.pdf

593 KB