Θεωρίες συνωμοσίας και παραπληροφόρηση για την πανδημία του COVID-19: κίνδυνοι και απειλές για την ασφάλεια

Μεταπτυχιακή Εργασία 25056 1476 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Θεωρίες συνωμοσίας και παραπληροφόρηση για την πανδημία του COVID-19: κίνδυνοι και απειλές για την ασφάλεια
Συγγραφέας:
Θεοφιλόπουλος, Αθανάσιος, Λεωνίδας
Επιβλέπων καθηγητής:
Κρητικός, Γεώργιος
Περίληψη:
Η πανδημία του κορωνοϊού συνοδεύτηκε από μια πανδημία θεωριών συνωμοσίας, παραπληροφόρησης και εσφαλμένης πληροφόρησης. Σε καταστάσεις κρίσεων - όπως είναι και οι πανδημικές κρίσεις - όπου επικρατεί ο φόβος και η αγωνία και οι άνθρωποι αναζητούν γρήγορες ή/και εύκολες εξηγήσεις, αντίστοιχα φαινόμενα ήταν συχνά παρόντα. Η μελέτη αυτή εξερεύνησε τα αίτια εμφάνισης, τους παράγοντες ενίσχυσης, τα μέσα διάδοσης και τις πηγές προέλευσης τους, καθώς και τους κινδύνους ασφάλειας που απορρέουν από αυτές, ενώ αναζήτησε και τρόπους απόκρισης. Η μελέτη εστίασε ιδιαίτερα στην περίπτωση της Ελλάδας – η οποία, δεν είχε διερευνηθεί ακόμα αρκετά – εξετάζοντας την κατάσταση μέσα από πρωτογενή έρευνα - που συνδύασε ημιδομημένες συνεντεύξεις με εκπροσώπους και στελέχη θεσμικών φορέων και υπηρεσιών πρώτης γραμμής, εκπροσώπους και ειδικούς-ές εμπειρογνώμονες από τον ακαδημαϊκό-ερευνητικό χώρο και την κοινωνία των πολιτών (ποιοτική έρευνα) με διαδικτυακή έρευνα (ποσοτική έρευνα - ερωτηματολόγιο αυτόματης συμπλήρωσης) – και συγκρίνοντας την με την κατάσταση σε άλλες χώρες. Συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, προϋπάρχουσες πεποιθήσεις και συνθήκες καθιστούν ορισμένους ανθρώπους ιδιαίτερα ευάλωτους απέναντι σε θεωρίες συνωμοσίας, παραπληροφόρηση ή εσφαλμένη πληροφόρηση για τον κορωνοϊό, ειδικότερα δε εντός μιας κατάστασης κρίσης. Συγκεκριμένοι πολιτικοί-ιδεολογικοί χώροι, εγκληματικά κυκλώματα, κυβερνήσεις και κρατικές υπηρεσίες, ΜΜΕ – και ειδικά όσον αφορά την Ελλάδα – ομάδες αρνητών του κορωνοϊού και κατά των περιοριστικών μέτρων, χρήστες και ομάδες στο διαδίκτυο και στα κοινωνικά δίκτυα, Εκκλησία αλλά και η επιστημονική κοινότητα, παίζουν βασικό ρόλο στην ανά-παραγωγή του φαινομένου. Κοινωνικά δίκτυα, ΜΜΕ στο διαδίκτυο αλλά και διαπροσωπικές επαφές είναι στην Ελλάδα τα βασικά μέσα διάδοσης. Ποικίλοι-ες κίνδυνοι και απειλές για την δημόσια υγεία, την εσωτερική και την εξωτερική/διεθνή ασφάλεια συνδέονται με ανά-παραγωγή αυτών των θεωριών, των εσφαλμένων ή των ψευδών/παραπλανητικών πληροφορίων ή ειδήσεων. Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι μάλλον ανησυχητική και σε παρόμοια επίπεδα με άλλες χώρες του δυτικού κόσμου, εντούτοις είναι καλύτερη σε ορισμένους τομείς όπως για παράδειγμα σε επίπεδο καταναλωτικών απατών για «θαυματουργές θεραπείες» ή οργανωμένων συγκεντρώσεων αρνητών του κορωνοϊού. Η ανάγκη λήψης συγκεκριμένων μέτρων σε διάφορα επίπεδα και τομείς είναι επιτακτική.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-07-29
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Δημόσια υγεία
Λέξεις-κλειδιά:
πανδημία, ασφάλεια, κορωνοϊός, παραπληροφόρηση, θεωρίες συνωμοσίας
Περιγραφή:
362 σ.,πίν.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

PMS_GEO_Theofilopoulos_2021.pdf

4 MB