Μοντελοποίηση ενεργειακής κατανάλωσης σπιτιών

Πτυχιακή Εργασία 23545 84 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Μοντελοποίηση ενεργειακής κατανάλωσης σπιτιών
Συγγραφέας:
Καλαμπόκης, Σωτήριος, Φώτιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Βαρλάμης, Ηρακλής
Περίληψη:
Με χρήση γνωστών μεταβλητών όπως η κατανάλωση ρεύματος ανά ώρα, καιρικές
συνθήκες , απασχόληση του δωματίου έγινε η προσπάθεια να δημιουργήσουμε μια προσομοίωση οπού θα μελετάτε η κατανάλωση του ρεύματος κάθε συσκευής σε ένα σπίτι . Με χρήση κατανομών για την δημιουργία όλων των δεδομένων για να διασφαλίσουμε την τυχαία διανομή των δεδομένων κατανάλωσης. Όλα τα δεδομένα εισαγωγής και εξαγωγής δηλώνονται σε αρχεία JSON για να γίνει η χρήση τους σε άλλα προγράμματα .
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-07-30
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λοιπά Θέματα:
Ενέργεια - Κατανάλωση
Λέξεις-κλειδιά:
Προσομοίωση, ανάλυση δεδομένων, Μοτίβα κατανάλωσης ενέργειας, δεδομένα
Περιγραφή:
29 σ.:εικ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

SotiriosKalampokis.pdf

260 KB