Χρήση τεχνολογίας και στρατηγικές μάθησης σε δείγμα φοιτητών

Πτυχιακή Εργασία 23520 42 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Χρήση τεχνολογίας και στρατηγικές μάθησης σε δείγμα φοιτητών
Συγγραφέας:
Νούτσης, Αναστάσιος, Γεώργιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Αντωνοπούλου, Αικατερίνη
Περίληψη:
Σε αυτή την εργασία εξετάζονται οι αντιλήψεις εφήβων μαθητών για (α) τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν την τεχνολογία στη μάθηση με σκοπό την ολοκλήρωση εργασιών και την εύρεση νέων τρόπων μάθησης και (β) για τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν στη διαδικασία της μάθησης. Επιπρόσθετα εξετάζονται διαφορές στους παραπάνω παράγοντες μεταξύ αγοριών και κοριτσιών και μεταξύ των μαθητών των τριών τάξεων του Λυκείου. Τέλος, εξετάζονται οι συσχετίσεις μεταξύ των υπό διερεύνηση μεταβλητών. Στην έρευνα συμμετείχαν 59 μαθητές (56,7%) και 45 μαθήτριες (43,3%) (104 μαθητές συνολικά) με μέσο όρο ηλικίας 16,5 έτη (τ.α.=1,03) οι οποίοι απάντησαν σε ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα κορίτσια συγκρινόμενα με τα αγόρια έχουν σημαντικά πιο θετικές πεποιθήσεις αναφορικά με την εσωτερική αξία της διαδικασίας της μάθησης, το άγχος των εξετάσεων καθώς και τον κίνδυνο από τη χρήση της τεχνολογίας. Επιπλέον, βρέθηκε ότι οι μαθητές της Β΄ Λυκείου δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν πιο συχνά από του μαθητές της Γ΄ Λυκείου γνωστικές στρατηγικές κατά τη διαδικασία της μάθησης και ότι η χρήση των στρατηγικών αυτών συσχετίζεται με την αντίληψη των μαθητών για τους κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση του διαδικτύου. Οι εκπαιδευτικές επιπτώσεις των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας είναι σημαντικές καθώς σχετίζονται με την κατανόηση όλων των εμπλεκομένων στη μαθησιακή διαδικασία των θετικών αποτελεσμάτων της ορθολογικής χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορίας σε πλευρές της γνωστικής ανάπτυξης του μαθητή.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-07-29
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λοιπά Θέματα:
Μάθηση
Λέξεις-κλειδιά:
στρατηγικές μάθησης, τεχνολογία πληροφορίας, έφηβοι, πεποιθήσεις
Περιγραφή:
33 σ.,πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

AnastasiosNoutsis.pdf

1 MB