Διατροφικές συνήθειες, ευπάθεια και έκπτωση νοητικών λειτουργιών σε ηλικιωμένους

Διδακτορική Διατριβή 22887 389 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Διατροφικές συνήθειες, ευπάθεια και έκπτωση νοητικών λειτουργιών σε ηλικιωμένους
Συγγραφέας:
Ντανάση, Εύα-Ευλαμπία, Ανδρέας
Επιβλέπων καθηγητής:
Γιαννακούλια, Μαρία
Περίληψη:
Η ευπάθεια είναι ένα γηριατρικό σύνδρομο το οποίο χαρακτηρίζεται από μειωμένη δύναμη και αντοχή και από ελλειμματική λειτουργία των συστημάτων του οργανισμού. Στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν α) η καταγραφή του επιπολασμού της ευπάθειας, χρησιμοποιώντας πέντε διαφορετικά εργαλεία αξιολόγησής της και β) η διερεύνηση του ρόλου διατροφικών παραμέτρων στην εμφάνιση του συνδρόμου της ευπάθειας. Το δείγμα της παρούσας μελέτης (1943 άτομα άνω των 65 ετών) προήλθε από την μελέτη Hellenic Longitudinal Investigation of Aging and Diet (HELIAD). Το μικρότερο ποσοστό επιπολασμού εντοπίστηκε με την κλίμακα FRAIL (1,5%) και το μεγαλύτερο με το εργαλείο GFI (30,2%). Ως προς τους διατροφικούς παράγοντες, η υψηλή κατανάλωση λαχανικών και ο υψηλός βαθμός υιοθέτησης της Μεσογειακής Δίαιτας σχετίστηκαν σημαντικά με μειωμένο επιπολασμό ευπάθειας. Συγκεκριμένα, κάθε επιπλέον μονάδα αύξησης του δείκτη MedDietScore σχετίστηκε με 11% (p=0,09), 4% (p=0,005) και 7% (p<0.001) λιγότερες πιθανότητες εμφάνισης της ευπάθειας, όπως αυτή μετρήθηκε με το εργαλείο της Fried, το εργαλείο Frailty Index και το εργαλείο Tilburg Frailty Indicator, αντίστοιχα. Στον ελληνικό πληθυσμό, ανεξάρτητα από τον ορισμό της ευπάθειας που χρησιμοποιείται, η συχνότητά της βρέθηκε χαμηλότερη από αυτήν που έχει αναφερθεί σε αντίστοιχες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε ανεπτυγμένες χώρες. Το γεγονός ότι, ανεξάρτητα από το εργαλείο αξιολόγησης του συνδρόμου της ευπάθειας, βρέθηκε σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στο βαθμό υιοθέτησης της Μεσογειακής Δίαιτας και της ευπάθειας αποτελεί το βασικό εύρημα αυτής της μελέτης, η οποία ανέδειξε την προστατευτική δράση της Μεσογειακής Δίαιτας απέναντι στο σύνδρομο της ευπάθειας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-01-30
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Ηλικιωμένοι - Διατροφή
Λέξεις-κλειδιά:
Ομάδες τροφίμων, επιπολασμός, μεσογειακή δίαιτα, διατροφή, Ευπάθεια
Περιγραφή:
162 σ.,πίν.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Eva-EvlampiaNtanasi.pdf

2 MB