Γεωγραφική Ανάλυση της Νόμιμης Μετανάστευσης στην Ελλάδα για τα έτη 2014 έως 2018.

Πτυχιακή Εργασία 21802 466 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Γεωγραφική Ανάλυση της Νόμιμης Μετανάστευσης στην Ελλάδα για τα έτη 2014 έως 2018.
Συγγραφέας:
Ριτσώνη, Ελευθερία, Ανδρέας
Επιβλέπων καθηγητής:
Παπαδόπουλος, Απόστολος
Περίληψη:
Το φαινόμενο της μετανάστευσης είναι αναμφισβήτητα ένα από τα σημαντικότερα φαινόμενα στις μέρες μας. Είναι διαχρονικό και πολύπλοκο τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εθνικό επίπεδο καθώς σημειώνονται ολοένα και περισσότερες πληθυσμιακές μετακινήσεις που προκαλούνται από παράγοντες όπως οικονομικοί, κοινωνικοί, πολιτικοί, πολιτισμικοί, εκ των οποίων οι κυριότερες και συνηθέστερες είναι οι οικονομικοί παράγοντες, δηλαδή η εύρεση εργασίας και καλύτερου βιοτικού επιπέδου.

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η γεωγραφική ανάλυση της νόμιμης μετανάστευσης στην Ελλάδα τα χρόνια μετά την κρίση. Αρχικά γίνονται αναφορές σε βασικούς όρους και έννοιες τα οποία μας καθιστούν πιο εύκολη την κατανόηση του βασικού μας αντικειμένου, την νομιμότητα στην Ελλάδα.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η συλλογή δεδομένων και η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε για την επεξεργασία και μελέτη της νόμιμης μετανάστευσης στην Ελλάδα τα έτη 2014-2018. Παρουσιάζεται μια ανάλυση χρονικών και χωρικών δεδομένων η οποία καταλήγει σε συμπεράσματα τα οποία εξάγονται βάση της ανάλυσης των αποτελεσμάτων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-18
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Μετανάστες - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
χρονικά δεδομένα, Ελλάδα, νόμιμη μετανάστευση, χωρικά δεδομένα
Περιγραφή:
84 σ.:εικ.,πίν.,διαγρ.,χάρτες,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

EleftheriaRitsoni.pdf

5 MB