Η συμπεριφορά των ελληνικών νοικοκυριών για την επισκευή & διάθεση των Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Συσκευών (Η.Η.Ε.)

Μεταπτυχιακή Εργασία 21749 226 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η συμπεριφορά των ελληνικών νοικοκυριών για την επισκευή & διάθεση των Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Συσκευών (Η.Η.Ε.)
Συγγραφέας:
Καλογεροπούλου, Ευγενία, Αθανάσιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Λαζαρίδη, Αικατερίνη-Κωνσταντία
Περίληψη:
Η χρήση των ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η.Η.Ε.) έχει χωρίς αμφιβολία μεταβάλλει και βελτιώσει την καθημερινότητα του ανθρώπου. Tα απόβλητα των ειδών αυτών (Α.Η.Η.Ε.) αποτελούν ένα ιδιαίτερο ρεύμα αποβλήτων, των οποίων η διαχείριση αποτελεί ένα από τα πλέον σύνθετα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η χώρα μας, όπως και κάθε σύγχρονη κοινωνία.

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό να παρουσιάσει τη συμπεριφορά των ελληνικών νοικοκυριών σχετικά με την επισκευή και τη διάθεση των Η.Η.Ε. τους. Μέσω της διεξαγωγής ερωτηματολογίου με τη συμμετοχή 80 νοικοκυριών παρατηρήσαμε ότι το μέσο ελληνικό νοικοκυριό δεν είναι ακόμη εξοικειωμένο με την κουλτούρα της επισκευής για την πρόληψη παραγωγής Α.Η.Η.Ε. που θέλει να προωθήσει η Ε.Ε., ενώ συνήθως προτιμά την αγορά νέας συσκευής τελευταίας τεχνολογίας. Σήμερα στη χώρα μας δεν υπάρχει ακόμη ένα ενιαίο σύστημα επαναχρησιμοποίησης και προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση των Α.Η.Η.Ε.

Επιπλέον, τα μεγαλύτερα ποσοστά επισκευής στη χώρα μας λαμβάνουν οι μεγάλες οικιακές συσκευές και ακολουθούν οι συσκευές ψύξης/θέρμανσης και φωτισμού, οι συσκευές τηλεφωνίας και ψυχαγωγίας και τα εργαλεία οικιακής χρήσης. Τέλος, οι μικρές οικιακές συσκευές είναι αυτές που λαμβάνουν τα χαμηλότερα ποσοστά επισκευής για τα ελληνικά νοικοκυριά. Η πλειοψηφία των ελληνικών νοικοκυριών (60,3 %) φάνηκε να μην θέλει να επιλέξει την επισκευή ως μέθοδο διαχείρισης. Το 21,8 % επισκευάζει τις μη λειτουργικές του συσκευές, ενώ το 17,9 % αποκρίθηκε πως τις επισκευάζει μόνο εφόσον η επισκευή είναι οικονομικά συμφέρουσα σε σχέση με την αγορά νέας.

Οι πιο ογκώδεις και με υψηλό κόστος διάθεσης στην αγορά οικιακές συσκευές, επισκευάζονται πιο συχνά συγκριτικά με τις φθηνότερες και μικρότερες σε μέγεθος ή τις ηλεκτρονικές συσκευές, καθώς η επισκευή τους αποτελεί την οικονομικότερη λύση, σε σχέση με την αγορά νέας. Επίσης, οι μικρές οικιακές συσκευές και τα ηλεκτρονικά είδη, εμφανίζοντας ταχύτατους ρυθμούς τεχνολογικής εξέλιξης, απορρίπτονται και αντικαθίστανται με νέες συσκευές όλο και συχνότερα. Οι λειτουργικές, αλλά παρωχημένης τεχνολογίας συσκευές Η.Η.Ε. συνήθως δωρίζονται σε συγγενείς ή φίλους ή αποθηκεύονται. Οι πεπαλαιωμένες λειτουργικές και μη λειτουργικές συσκευές συχνά φυλάσσονται για συναισθηματικούς λόγους ως ενθύμια ή ως αντίκες.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-12
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Λοιπά Θέματα:
Νοικοκυριά - Οικονομικές απόψεις - Ελλάδα
Ηλεκτρικές συσκευές
Λέξεις-κλειδιά:
διάθεση, ΗΗΕ, επισκευή, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, ελληνικά νοικουριά
Περιγραφή:
101 σ.:εικ.,πίν.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

EvgeniaKalogeropoulou.pdf

3 MB