Διερεύνηση αλλαγών της Στάθμης της Θάλασσας στην Κρήτη, με τη χρήση της Δορυφορικής Αλτιμετρίας

Πτυχιακή Εργασία 21623 346 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση αλλαγών της Στάθμης της Θάλασσας στην Κρήτη, με τη χρήση της Δορυφορικής Αλτιμετρίας
Συγγραφέας:
Μπάφη, Δέσποινα, Αντώνιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Παρχαρίδης, Ισαάκ
Περίληψη:
Όπως είναι γνωστό, η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της είναι κάτι που απασχολεί πολύ τις σύγχρονες κοινωνίες. Για αυτόν τον λόγο, γίνονται πολλές προσπάθειες για την διερεύνηση, αλλά και κατανόηση των αλλαγών αυτών με διάφορα μέσα. Ένα από αυτά είναι και η παρακολούθηση της Γης με την χρήση δορυφορικών συστημάτων και δορυφορικών μεθόδων. Η μέθοδος της Δορυφορικής Αλτιμετρίας, η οποία αποτελεί και βασικό αντικείμενο της εργασίας, είναι ένα σπουδαίο μέσο παρακολούθησης και μελέτης των ωκεανογραφικών, κλιματολογικών, γεωφυσικών, και πολλών ακόμα φαινομένων.

Η παρούσα πτυχιακή απαρτίζεται από οκτώ επιμέρους κεφάλαια και φιλοδοξεί να μελετήσει το πώς η μέθοδος της Δορυφορικής Αλτιμετρίας, μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη διερεύνηση των αλλαγών στην Στάθμη της Θάλασσας, καθώς και των επιπτώσεών τους, εστιάζοντας στο νησί της Κρήτης ανά εξάμηνα, κατά την χρονική περίοδο 2010-2018, με την χρήση δεδομένων από τους δορυφόρους Cryosat-2 και Sentinel 3. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από την ελεύθερη πλατφόρμα G-POD της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA) και επεξεργάστηκαν στο ελεύθερο λογισμικό BRAT. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης έχουν ως σκοπό να αποκτηθεί μια γνώση όσον αφορά την άνοδο της στάθμης της θάλασσας στις ακτές της Κρήτης, πράγμα που θα μπορέσει να συμβάλει στην καλύτερη εκτίμηση της τρωτότητας των ακτών του νησιού.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-05
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Γεωδαισία - Μετρήσεις
Λέξεις-κλειδιά:
στάθμη της θάλασσας, Κρήτη, αλτιμετρία
Περιγραφή:
91 σ.:εικ.,χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

DespoinaBafi.pdf

4 MB