Μελέτη της χωροχρονικής μεταβλητότητας βασικών ατμοσφαιρικών παραμέτρων στον ελλαδικό χώρο

Πτυχιακή Εργασία 21620 589 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της χωροχρονικής μεταβλητότητας βασικών ατμοσφαιρικών παραμέτρων στον ελλαδικό χώρο
Συγγραφέας:
Δέδε, Ευτυχία, Παναγιώτης
Επιβλέπων καθηγητής:
Κατσαφάδος, Πέτρος
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η χωροχρονική μεταβολή της θερμοκρασίας και της βροχόπτωσης στον ελλαδικό χώρο με την βοήθεια του λογισμικού Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών . Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν και για τις δύο μελέτες πάρθηκαν από δυο υπηρεσίες, την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ). Αρχικά, η πρώτη μελέτη αφορά την χωροχρονική κατανομή της θερμοκρασίας και της βροχόπτωσης στον ελλαδικό χώρο, διαθέτοντας δεδομένα για την θερμοκρασία από 41 μετεωρολογικούς σταθμούς και για την βροχόπτωση από 30 μετεωρολογικούς σταθμούς της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Η δεύτερη μελέτη αφορά τις διαφορές μεταξύ των σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) και της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ). Σκοπός της δεύτερης μελέτης είναι να εντοπιστούν και να απεικονιστούν οι διαφορές που παρουσιάζουν οι σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) και της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ). Μελετήθηκαν και συγκρίθηκαν τα δεδομένα από 19 μετεωρολογικούς σταθμούς για την θερμοκρασία και 14 μετεωρολογικούς σταθμούς για τη βροχόπτωση που αφορούν την πενταετία 2012-2016. Οι ατμοσφαιρικοί παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν και για τις δυο μελέτες είναι η μέση θερμοκρασία, η μέση μέγιστη θερμοκρασία και μέση ελάχιστη θερμοκρασία, ενώ για τον υετό η μέση (αθροιστική) βροχόπτωση. Τα παραπάνω δεδομένα χωρίστηκαν σε ετήσια και εποχιακή (Χειμώνα, Άνοιξη, Καλοκαίρι και Φθινόπωρο) βάση. Αρχικά για να γίνει η απεικόνιση των παραπάνω αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της χωρικής παρεμβολής Inverse Distance Weighting (IDW), ώστε να υπολογιστούν οι τιμές της θερμοκρασίας και της βροχόπτωσης σε περιοχές που δεν υπάρχουν διαθέσιμοι σταθμοί. Τέλος θα γίνει η απεικόνιση των αποτελεσμάτων για τις παραπάνω δύο μελέτες, ώστε να εντοπιστεί σε ποιες περιοχές υπάρχουν υψηλές ή χαμηλές τιμές θερμοκρασίας και βροχόπτωσης, αλλά και αν υπάρχουν θετικές ή αρνητικές διαφορές για την θερμοκρασία και την βροχόπτωση στον ελλαδικό χώρο.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-05
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Μετεωρολογία - Επεξεργασία δεδομένων
Λέξεις-κλειδιά:
περιμετρικές ζώνες, χωρική παρεμβολή, θερμοκρασία, βροχόπτωση, ΣΓΠ
Περιγραφή:
110 σ.:εικ.,πίν.,χάρτες,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

EftychiaDede.pdf

8 MB