Διάχυση Γνώσης Ανάμεσα Σε Αυτόνομους Κόμβους Νεφελώματος Συστημάτων ΙοΤ

Πτυχιακή Εργασία 21401 847 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Διάχυση Γνώσης Ανάμεσα Σε Αυτόνομους Κόμβους Νεφελώματος Συστημάτων ΙοΤ
Συγγραφέας:
Βορεάκου, Μαρία, Κωνσταντίνος
Επιβλέπων καθηγητής:
Νικολαΐδη, Μαρία
Περίληψη:
Σε αυτή τη πτυχιακή εργασία γίνεται μελέτη στα συστήματα IoT και ειδικότερα στην αρχιτεκτονική των κόμβων νεφελώματος (fog nodes) που διαχειρίζονται τις IoT συσκευές. Καθώς το μέγεθος των ΙοΤ συστημάτων επεκτείνεται, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αποδοτική λειτουργία τους η αυτόνομη λειτουργία κόμβων νεφελώματος που διαχειρίζονται μέρος των ΙοΤ συσκευών και συνεργάζονται αρμονικά με τους γειτονικούς κόμβους. Έμφαση δίδεται στη διάχυση γνώσης ανάμεσα σε αυτόνομους κόμβους, που αφορά την κατάσταση που βρίσκεται ο καθένας από αυτούς, ώστε να εξασφαλίζεται η αρμονική συνεργασίας τους και επομένως η αδιάλειπτη λειτουργία του νεφελώματος. Καθώς γίνεται ανάλυση σε όλες τις βασικές αρχιτεκτονικές, μοντέλα και πρότυπα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται στα συστήματα ΙοΤ, προτείνεται ένα προσαρμοσμένο μοντέλο ως πρωτόκολλο επικοινωνίας ανάμεσα σε αυτόνομους κόμβους νεφελώματος για συστήματα ΙοΤ. Το προτεινόμενο πρωτόκολλο, που βασίζεται σε άλλα υπάρχοντα, ονομάζεται ECTORAS και παρουσιάζεται αναλυτικά στην εργασία. Μία πρωτότυπη υλοποίηση, που συμπεριλαμβάνεται σε ένα σύστημα διαχείρισης έξυπνου κτιρίου, περιλαμβάνεται επίσης ως παράδειγμα περίπτωσης για την επιβεβαίωση της διακίνησης και μετάλλαξης της γνώσης ανάμεσα σε αυτόνομους κόμβους νεφελώματος.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-03-08
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λοιπά Θέματα:
Υπολογιστική νέφους
Λέξεις-κλειδιά:
Συστήματα ΙοΤ, Αρχιτεκτονική Συστήματος, Διάχυση Γνώσης, Πρωτόκολλα Επικοινωνίας, Αυτόνομοι κόμβοι νεφελώματος
Περιγραφή:
74 σ.:εικ.,πίν.,διαγρ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

MariaVoreakou.pdf

3 MB