Οικονομική Κρίση και Πιστωτικές Κάρτες

Μεταπτυχιακή Εργασία 20980 289 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Οικονομική Κρίση και Πιστωτικές Κάρτες
Συγγραφέας:
Σάντας, Γεώργιος Η.
Επιβλέπων καθηγητής:
Σαΐτη, Άννα
Περίληψη:
Η χρήση της πιστωτικής κάρτας έχει γίνει μια μόδα και ένα σύμβολο κοινωνικής θέσης, αλλά πολύ λίγοι άνθρωποι κατανοούν τα προβλήματα που σχετίζονται με τη χρήση της. Η πιστωτική κάρτα είναι ένα εργαλείο της πρακτικής της κλασματικής αποθεματικής τραπεζικής του σημερινού τραπεζικού κλάδου. Η έντονη χρησιμοποίησή της παράγει πληθωρισμό, και προωθεί την κουλτούρα του δανεισμού αποθαρρύνοντας την έντιμη ζωή και την αύξηση της οικονομικής ανισότητας στην κοινωνία. Η κοινωνία βλέπει τους υπερχρεωμένους ανθρώπους ως άτομα που δεν ξέρουν πώς να διευθετούν τα οικονομικά τους θέματα και ως πρόσωπα ανεύθυνης φύσης. Ωστόσο, οι τράπεζες, απλώς αλλάζοντας το όνομα της κάρτας από χρεωστική σε πιστωτική, ενθαρρύνουν μια κουλτούρα δανεισμού. Έτσι, μετά από την ανεξέλεγκτη χρήση των δανείων που λάμβαναν οι άνθρωποι και από την έκδοση των πιστωτικών καρτών που είχαν στην κατοχή τους, οι ίδιοι ξόδευαν υπέρογκα ποσά για τις ανάγκες τους. Όλο αυτό το κομμάτι του χρέους συσσωρεύτηκε και σε συνδυασμό με τις φούσκες του χρηματιστηρίου, το έτος 2008 ξεκίνησε η παγκόσμια οικονομική κρίση. Επομένως, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιαστούν τα χαρακτηριστικά της οικονομικής κρίσης και της χρήσης των πιστωτικών καρτών, σε συνδυασμό με το ερωτηματολόγιο που θα αναπτυχθεί παρακάτω για καλύτερη κατανόηση του θέματος.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-17
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Οικονομία - Ελλάδα
Αγορά χρήματος - Ελλάδα
Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
Χρήματα, Οικονομική κρίση, Πιστωτικές κάρτες, Τράπεζες
Περιγραφή:
92 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

GeorgiosSantas.pdf

1 MB