Η επίδραση της απώλειας βάρους στα ενδομυϊκά λιποειδή σε διαβητικούς και παχύσαρκους ασθενείς

Διδακτορική Διατριβή 2002 907 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επίδραση της απώλειας βάρους στα ενδομυϊκά λιποειδή σε διαβητικούς και παχύσαρκους ασθενείς
Συγγραφέας:
Αναστασίου, Κωνσταντίνος
Επιβλέπων καθηγητής:
Κάβουρας, Σταύρος
Περίληψη:
Έχει προταθεί ότι τα ενδομυϊκά λιποειδή, ιδίως τα διγλυκερίδια, ενδεχομένως σχετίζονται με την ινσουλινοαντίσταση. Από την άλλη μεριά, τα διγλυκερίδια αποτελούν μόρια με σημαντικές βιολογικές δράσεις. Στόχοι της παρούσας διατριβής ήταν να προσδιοριστούν τα επίπεδα τριγλυκεριδίων και διγλυκεριδίων στο σακχαρώδη διαβήτη και στην παχυσαρκία στο μυϊκό ιστό και να εξεταστεί η επίδραση της απώλειας βάρους, ένα μέσο βελτίωσης της ινσουλινοαντίστασης, στα επίπεδά τους. Η διαπληθυσμιακή σύγκριση παχύσαρκων ατόμων, με ή χωρίς σακχαρώδη διαβήτη, και διαβητικών, μη παχύσαρκων ατόμων έδειξε ότι η παχυσαρκία και ο σακχαρώδης διαβήτης έχουν αθροιστικά αποτελέσματα στη συσσώρευση των ενδομυϊκών τριγλυκεριδίων, ενώ η απουσία παχυσαρκίας σε διαβητικά άτομα προσέφερε προστατευτική επίδραση. Αντίθετα, τα επίπεδα ενδομυϊκών διγλυκεριδίων δε διέφεραν σημαντικά στις τρεις καταστάσεις ινσουλινοαντίστασης. Ο γλυκαιμικός έλεγχος σχετίσθηκε ασθενώς με τα επίπεδα τριγλυκεριδίων, όχι όμως και με τα διγλυκερίδια. Στη συνέχεια εξετάστηκαν τα επίπεδα των λιποειδών αυτών στο μυοκάρδιο, σε σύγκριση με δύο μύες με χαρακτηριστικά γραμμωτού μυός (μεσοπλεύριος και μείζονας θωρακικός) σε διαβητικά και μη διαβητικά άτομα. Το μυοκάρδιο παρουσιάσε χαμηλότερη συγκέντρωση τριγλυκεριδίων και υψηλότερη συγκέντωση διγλυκεριδίων, ενώ οι συγκεντώσεις και των δύο λιποειδών έτειναν να είναι χαμηλότερες στα διαβητικά άτομα. Τα διγλυκερίδια στο μυοκάρδιο σχετίστηκαν αρνητικά με το γλυκαιμικό έλεγχο. Τέλος, διερευνήθηκε η επίδραση της απώλειας 10% του σωματικού βάρους στα επίπεδα ενδομυϊκών λιποειδών σε διαβητικά άτομα. Η μείωση βάρους οδήγησε σε σχεδόν πλήρη εξάντληση των ενδομυϊκών τριγλυκεριδίων, χωρίς ωστόσο να επηρέασει σημαντικά τα επίπεδα διγλυκεριδίων. Τα δεδομένα των μελετών αυτών θέτουν σε αμφισβήτηση το ρόλο των διγλυκεριδίων στην ινσουλινοαντίσταση, τουλάχιστον σε κατάσταση νηστείας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-06-30
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαιτολογία (Γενικά)
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Ασθένειες του αίματος
Λοιπά Θέματα:
Ινσουλινοαντίσταση
Διαβήτης
Παχυσαρκία
Περιγραφή:
139 σ. : πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, PhD_HUAlibrary.pdf