Συγκριτική Μελέτη των Μηχανισμών Επιβολής και Εφαρμογής του Νομοθετικού Πλαισίου Ασφάλειας Τροφίμων στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διδακτορική Διατριβή 19691 885 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Συγκριτική Μελέτη των Μηχανισμών Επιβολής και Εφαρμογής του Νομοθετικού Πλαισίου Ασφάλειας Τροφίμων στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Συγγραφέας:
Γκρίντζαλη, Γεωργία Π.
Επιβλέπων καθηγητής:
Μπόσκου, Γεώργιος
Περίληψη:
Η αυξανόμενη δυσπιστία των πολιτών στις θεσμοθετημένες δομές στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων είχε αναμενόμενα αποτελέσει πεδίο έντονου προβληματισμού για τους νομοθέτες και τους πολιτικούς κι είχε συνδεθεί με μια κρίση εμπιστοσύνης σε επιστημονικό και νομοθετικό επίπεδο. H ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί ένα ευαίσθητο πολιτικό και οικονομικό ζήτημα, χωρίς όμως να παραβλέπουμε ότι πρωτίστως αποτελεί ουσιαστικό ζήτημα δημόσιας υγείας. Η παρούσα ερευνητική μελέτη έχει ως αντικείμενο τη συγκριτική μελέτη των μηχανισμών επιβολής και εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου ασφάλειας τροφίμων σε Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ σκοπός της είναι η διερεύνηση της ομοιόμορφης εφαρμογής του “πακέτου υγιεινής” χρησιμοποιώντας ως πρότυπα τρία (3) Κ-Μ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Βέλγιο, την Ιρλανδία και την Ελλάδα Το κοινό Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια των τροφίμων προσπαθεί να παράσχει ένα ενιαίο και αξιόπιστο πλαίσιο προστασίας των Ευρωπαίων καταναλωτών, αφού σε ένα παγκοσμιοποιημένο χώρο η εκπόνηση εθνικών μέτρων δεν είναι αρκετή για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών.
H εφαρμογή του “πακέτου υγιεινής” παρουσιάζει μια σχετική ομοιομορφία στα εξεταζόμενα Κ-Μ, με αρκετές διαφορές όμως, λόγω του διαφορετικού πολιτισμικού υπόβαθρου και η πρόκληση που καλούνται να ανταποκριθούν πλέον όλα τα Κ-Μ είναι η εφαρμογή του νέου Κανονισμού για τον επίσημο έλεγχο.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-11-06
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Τροφή, τρόφιμα και επισιτισμός
Λοιπά Θέματα:
Τροφή - Μέτρα ασφαλείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ελλάδα, Ιρλανδία, Βέλγιο, επιβολή, ασφάλεια τροφίμων
Περιγραφή:
282 σ.:εικ.,πίν.,διγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0