Ανίχνευση πιθανής πρεβιοτικής δράσης σε μύκητες του γένους Ganoderma

Πτυχιακή Εργασία 17261 1072 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανίχνευση πιθανής πρεβιοτικής δράσης σε μύκητες του γένους Ganoderma
Συγγραφέας:
Ροηλίδη, Αθανασία
Επιβλέπων καθηγητής:
Κυριακού, Αδαμαντίνη
Περίληψη:
Οι μικροοργανισμοί του εντέρου σχηματίζουν ένα
από τα πιο πυκνά και με μεγάλη βιοποικιλότητα σύνολο, που καλείται εντερικός μικροβιόκοσμος και το οποίο φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο
στη διατήρηση της ομοιόστασης του ξενιστή. Σημαντικές προσπάθειες γίνονται προς την κατεύθυνση της διαμόρφωσης και διατήρησης της σύστασης ενός «υγιούς» εντερικού μικροβιόκοσμου, μέσω της διατροφής αλλά και με τη χορήγηση συμπληρωμάτων, όπως τα πρεβιοτικά. Αναγνωρισμένα πρεβιοτικά είναι οι φρουκτάνες
τύπου ινουλίνης και οι γαλακτο-ολιγοσακχαρίτες,
αλλά μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι β-γλυκάνες που περιέχονται στο κυτταρικό τοίχωμα ανώτερων μυκήτων και βρώσιμων μανιταριών. Σημαντική πηγή β-γλυκανών είναι τα μανιτάρια του γένους Pleurotus. Για την παρούσα πτυχιακή
εργασία χρησιμοποιήθηκαν τα εκχυλίσματα
πολυσακχαριτών δύο ειδών βασιδιομυκήτων, του Pleurotus ostreatus και του Ganoderma lucidum
ως υπόστρωμα σε in vitro ζύμωση για 24 ώρες
από τον εντερικό μικροβιόκοσμο τριών υγιών εθελοντών. Απομονώθηκε το ολικό μικροβιακό
DNA και έγινε ποσοτικό προσδιορισμός (qPCR)
των ολικών βακτηρίων, των βακτηρίων του γένους Bifidobacterium, του Lactobacillus group, των θειοαναγωγικών κλοστριδίων καθώς και του γένους Bacteroides. Ακολούθησε ο προσδιορισμός του πρεβιοτικού δείκτη για κάθε υπόστρωμα στις 24
ώρες ζύμωσης. Τέλος, ελέγχθηκε η
κυτταροτοξικότητα που πιθανόν ασκούν τα
προϊόντα ζυμώσεως σε επιθηλιακά κύτταρα του εντέρου Caco-2 τα οποία επωάστηκαν με το υπερκείμενο των παραπάνω ζυμώσεων.
Το εκχύλισμα των πολυσακχαριτών του Pleurotus ostreatus δεν επέδειξε κάποια πρεβιοτική δράση. Αντίθετα στα εκχυλίσματα πολυσακχαριτών του Ganoderma lucidum που είχαν καλλιεργηθεί τόσο
σε πριονίδι οξιάς όσο και στο ίδιο υπόστρωμα εμπλουτισμένο με 50% απόβλητο διφασικού
ελαιοτριβείου διαπιστώθηκαν θετικοί πρεβιοτικοί δείκτες.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-12
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαιτολογία (Γενικά)
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Μικροβιολογία
Λέξεις-κλειδιά:
Βασιδιομύκητες, μανιτάρια, β-γλυκάνες, πρεβιοτικά, μικροοργανισμοί
Περιγραφή:
67 σ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0