Ανίχνευση πιθανής πρεβιοτικής δράσης σε βασιδιομύκητες.

Πτυχιακή Εργασία 15662 286 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανίχνευση πιθανής πρεβιοτικής δράσης σε βασιδιομύκητες.
Συγγραφέας:
Σεκκίδου, Μικαέλα
Περίληψη:
Εισαγωγή: Τα πρεβιοτικά είναι εκλεκτικά ζυμώσιμα συστατικά τα οποία επιτρέπουν συγκεκριμένες αλλαγές, στη σύνθεση ή/και στη δράση του εντερικού μικροβιόκοσμου και προσδίδουν όφελος ευεξίας και υγείας στον ξενιστή. Σήμερα ως πρεβιοτικά έχουν κατοχυρωθεί οι φρουκτάνες τύπου ινουλίνης (ITF) και οι γαλακτο-ολιγοσακχαρίτες (GOS), ενώ υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την ανεύρεση νέων πρεβιοτικών. Οι β-γλυκάνες που περιέχονται σε φυσικά προϊόντα όπως η βρώμη, το κριθάρι αλλά και το κυτταρικό τοίχωμα πολλών ανώτερων μυκήτων, εξετάζονται για την πιθανή πρεβιοτική τους δραστηριότητα. Οι βασιδιομύκητες λόγω του υψηλού περιεχομένου τους σε β-γλυκάνες και των πολλαπλών ευεργετικών ιδιοτήτων τους παρουσιάζουν μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον ως πιθανά πρεβιοτικά.
Σκοπός: Η μελέτη της πιθανής κυτταροτοξικής δράσης των προϊόντων της in vitro ζύμωσης των υποψηφίων πρεβιοτικών μανιταριών Pleurotus ostreatus και Ganoderma lucidum από τον εντερικό μικροβιόκοσμο υγιών εθελοντών
Μεθοδολογία: Στην παρούσα πτυχιακή χρησιμοποιήθηκαν λυοφιλιωμένα καρποσωμάτια από δύο είδη βασιδιομυκήτων Pleurotus ostreatus και Ganoderma lucidum, τα οποία υπέστησαν in vitro ζύμωση για 24 ώρες από εντερικό μικροβιόκοσμο υγιών εθελοντών. Ως θετικός μάρτυρας χρησιμοποιήθηκε η ινουλίνη (τεκμηριωμένο πρεβιοτικό). Στη συνέχεια διαφοροποιημένα Caco-2 κύτταρα επωάστηκαν με το υπερκείμενο των ζυμώσεων αυτών, το οποίο περιελάμβανε τα προϊόντα της ζύμωσης. Τέλος, προσδιορίστηκε η βιωσιμότητα (%) των κυττάρων με τη χρήση της χρωστικής μπλε τρυπάνης.
Αποτελέσματα: Τα καρποσωμάτια των βασιδιομυκήτων Pleurotus ostreatus και Ganoderma lucidum δεν εμφανίζουν τοξική δράση στα επιθηλιακά κύτταρα του εντέρου μετά από ζύμωση 24 ωρών από τον εντερικό μικροβιόκοσμο. Αντίθετα, επηρεάζουν τη βιωσιμότητα των επιθηλιακών κυττάρων του εντέρου αντίστοιχα με την ινουλίνη.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-20
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Διαιτολογία (Γενικά)
Λέξεις-κλειδιά:
Κυτταροτοξικότητα, βασιδιομύκητες ,πριονίδι οξιά, άχυρο σίτου, απόβλητο ελαιοτριβείου
Περιγραφή:
62 σ., εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Sekkidou_PtyEDD_15.pdf

1 MB