Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Συλλογή 12884 2489 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Φίλτρα

 

1. Culture and Fashion: Greek Designer Yannis Tseklenis, a Case Study

Επιστημονική Δημοσίευση 15430
Τύπος δημοσίευσης:
Κεφάλαιο Βιβλίου
Δημιουργός:
Γεωργιτσογιάννη, Ευαγγελία
Παντουβάκη, Σ.
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2011
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. The contribution of Corporate Social Responsibility to the Development of Local Communities

Επιστημονική Δημοσίευση 15549
Τύπος δημοσίευσης:
Άρθρο Περιοδικού
Δημιουργός:
Μητούλα, Ρόιδω
Αστάρα, Όλγα-Ελένη
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2012
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Estimating Determinants of Borrowing: Evidence from Greece

Επιστημονική Δημοσίευση 15590
Τύπος δημοσίευσης:
Άρθρο Περιοδικού
Δημιουργός:
Αποστολόπουλος, Κωνσταντίνος Δ.
Παστραπά, Ελένη
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2015
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Changes in Rural Areas and Regional Development

Επιστημονική Δημοσίευση 15551
Τύπος δημοσίευσης:
Άρθρο Περιοδικού
Δημιουργός:
Θεοδωροπούλου, Ελένη
Καλδής, Π.
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2008
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Lexical choice can lead to problems: What do false belief tests tell us about Greek alternative verb forms denoting agency?

Επιστημονική Δημοσίευση 15574
Τύπος δημοσίευσης:
Άρθρο Περιοδικού
Δημιουργός:
Μαριδάκη-Κασσωτάκη, Αικατερίνη
Lewis, C.
Freeman, N.
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2003
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0