Ο ρόλος της συσκευασίας και της ιχνηλασιμότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα

Πτυχιακή Εργασία 10531 203 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο ρόλος της συσκευασίας και της ιχνηλασιμότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα
Συγγραφέας:
Κολοβού, Μαρία
Επιβλέπων καθηγητής:
Μαλινδρέτος, Γεώργιος
Περίληψη:
Στην σύγχρονη εποχή κύριο μέλημα των επιχειρήσεων είναι η αναδιοργάνωση των λειτουργιών τους με σκοπό να αυξήσουν την αξία των προϊόντων τους και να προσφέρουν την μεγαλύτερη ποιότητα στον καταναλωτή με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Έτσι ο ρόλος της συσκευασίας και της ιχνηλασιμότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα αποτελεί πρώτη και ύψιστης σημασίας προτεραιότητα, ούτως ώστε να γίνεται αποτελεσματική παρακολούθηση και καταγραφή της διαδρομής των πρώτων υλών, της παραγωγής, της επεξεργασίας και της διάθεσης των τελικών προϊόντων. Η ιδανική συσκευασία τροφίμων προστατεύει τα τρόφιμα από εξωτερικές επιρροές και από ζημίες, παρέχει πληροφορίες στους καταναλωτές και ανιχνευσιμότητα του προϊόντος, δεν επηρεάζει την ποιότητα των τροφίμων και είναι απαραβίαστη. Τέλος, διεξήχθη έρευνα με δείγμα 120 καταναλωτών, όπου διαπιστώθηκε ο ρόλος της συσκευασίας για τους καταναλωτές και με ποια κριτήρια γίνεται η επιλογή της, αλλά και πως αυτοί διαχειρίζονται την συσκευασία μετά το τέλος χρήσης της.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-11-12
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Εμπόριο
Λοιπά Θέματα:
Συσκευασία
Καταναλωτές
Εφοδιαστική
Λέξεις-κλειδιά:
Συσκευασία, ιχνηλασιμότητα, εφοδιαστική αλυσίδα
Περιγραφή:
130 σ. : εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, kolovou_maria.pdf