Υπερκατανάλωση: αίτια και τρόποι εκλογίκευσης

Πτυχιακή Εργασία 10455 254 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Υπερκατανάλωση: αίτια και τρόποι εκλογίκευσης
Συγγραφέας:
Ρισβά, Ελένη
Επιβλέπων καθηγητής:
Θεοδωροπούλου, Ελένη
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας πτυχιακής μελέτης είναι να προσδιορισθούν τα αίτια ύπαρξης της υπερκατανάλωσης και να εξεταστούν διάφοροι τρόποι εκλογίκευσης αυτής. Για το λόγο αυτόν, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε ένα τυχαίο δείγμα 150 ατόμων στην περιοχή του Αγρίνιου, κατά την περίοδο Ιούνιος-Ιούλιος 2013. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο περιλάμβανε ένα μεγάλο εύρος ερωτήσεων σχετικά με την υπερκατανάλωση. Προκειμένου να εξεταστούν οι προσδιοριστικοί παράγοντες χρησιμοποιήθηκαν υποδείγματα λογιστικής παλινδρόμησης. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες, που ορίστηκαν ως ανεξάρτητες μεταβλητές, ήταν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων, διάφοροι κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες.
Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση, η ανάγκη για μελλοντικές επενδύσεις καθώς και η ανάγκη αντιμετώπισης ενός ενδεχόμενου χρέους ή άλλων οικονομικών προβλημάτων είναι στατιστικά σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις των ατόμων για αποταμίευση. Επίσης, οι μεταβλητές ηλικία και ατομικό μηνιαίο εισόδημα επηρεάζουν θετικά και αρνητικά, αντίστοιχα, τη συνήθεια των ερωτώμενων να σβήνουν τον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή όταν δεν τον χρησιμοποιούν, προκειμένου να χαρακτηριστούν ως βιώσιμοι καταναλωτές. Τέλος, τα άτομα που συνηθίζουν να προτιμούν για τις μετακινήσεις τους τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς από το ιδιωτικό τους αυτοκίνητο είναι πιθανότερο να είναι υψηλού μορφωτικού επιπέδου. Επίσης, παρατηρείται ότι όσο αυξάνεται το μηνιαίο ατομικό εισόδημα είναι λιγότερο πιθανό τα άτομα να προτιμήσουν για τις μετακινήσεις τους τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς από το ιδιωτικό του αυτοκίνητο, προκειμένου να χαρακτηριστούν ως βιώσιμοι καταναλωτές.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-10-14
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Οικονομία
Λοιπά Θέματα:
Υπέρκατανάλωση - Ελλάδα - Αιτωλοακαρνανία (Νομός) - Αγρίνιο
Αποταμίευση και επένδυση - Ελλάδα - Αιτωλοακαρνανία (Νομός) - Αγρίνιο
Καταναλωτές - Ελλάδα - Αιτωλοακαρνανία (Νομός) - Αγρίνιο
Ανακύκλωση (Απόβλητα κλπ.)
Λέξεις-κλειδιά:
Υπερκατανάλωση, καταναλωτές, ανακύκλωση
Περιγραφή:
124 σ. : εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0