Προφίλ Φλεγμονωδών Κυτταροκινών και Διαιτητική Πρόσληψη σε Άτομα με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου

Μεταπτυχιακή Εργασία 23427 873 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Προφίλ Φλεγμονωδών Κυτταροκινών και Διαιτητική Πρόσληψη σε Άτομα με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου
Συγγραφέας:
Τσαχάκη, Ελένη, Εμμανουήλ
Επιβλέπων καθηγητής:
Καλιώρα, Ανδριάνα
Περίληψη:
Τα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου (ΙΦΝΕ ή IBD) αποτελούν ένα σύνολο χρόνιων
φλεγμονωδών νοσημάτων της γαστρεντερικής οδού και συμπεριλαμβάνουν τη νόσο Crohn
(NC) και την ελκώδη κολίτιδα (NK). Η νόσος Crohn και η ελκώδη κολίτιδα παρουσιάζουν κοινά
συμπτώματα, των οποίων η κλινική εκδήλωση εμφανίζεται ανά περιόδους εξάρσεων και
υφέσεων. Τα τελευταία χρόνια, η δυτικοποίηση του τρόπου ζωής φαίνεται να έχει αυξήσει
εκθετικά τον επιπολασμό της νόσου. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια εμφάνισής της δεν είναι ακόμα
πλήρως κατανοητά. Η εντερική μικροχλωρίδα, η ανοσολογική απόκριση, περιβαλλοντικοί
παράγοντες, όπως η διατροφή, σε συνδυασμό με τα γονίδια φαίνεται να συμμετέχουν στην
εμφάνιση της νόσου.
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η μελέτη της διαιτητικής πρόσληψης των λιπαρών οξέων
σε 129 άτομα με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο και η σχέση τους με τα επίπεδα δύο
μεσολαβητών της φλεγμονής, την ιντερλευκίνη-17 και την ιντερλευκίνη-22. Η διατροφική
πρόσληψη των εθελοντών για τα 29 λιπαρά οξέα πραγματοποιήθηκε έπειτα από την
αξιοποίηση ερωτηματολογίων σχετικά με τη διατροφή τους και με τη χρήση του
προγράμματος Nutritionist Pro. Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε
με τη χρήση του προγράμματος SPSS (v23).
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, υπάρχει μία αρνητικά στατιστικά
σημαντική σχέση μεταξύ της IL-17 και των πολυακόρεστων PUFA 22:5 (εικοσιδιπενταενοϊκό
οξύ) και PUFA 22:6 (εικοσιδιεξανοεϊκό οξύ). Στα άτομα με νόσο του Crohn παρατηρήθηκε μία
στατιστικά αρνητική σχέση μεταξύ της IL-17 και των Trans λιπαρών οξέων, ενώ για την IL-22
φάνηκε να υπάρχει μία θετική στατιστικά σημαντική σχέση με το πολυακόρεστο PUFA 18:4
(στεαριδονικό οξύ). Στα άτομα με νόσο Crohn σε ύφεση, φαίνεται ότι όσο αυξάνονται τα ω-3
πολυακόρεστα PUFA 22:5 (εικοσιδιπενταενοϊκό οξύ) και PUFA 22:6 (εικοσιδιεξανοεϊκό οξύ),
μειώνεται η IL-17, ενώ στα άτομα με ελκώδη κολίτιδα παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική
διαφορά μόνο σε φάση έξαρσης, καθώς όσο αυξάνονται τα κορεσμένα λιπαρά τόσο μειώνεται
η IL-22.
H διατροφή των ατόμων με ΙΦΝΕ φαίνεται να επηρεάζει τη δραστηριότητα ορισμένων
φλεγμονωδών δεικτών και συνεπώς, τις φλεγμονώδεις διαδικασίες της νόσου. Προτείνεται
περαιτέρω έρευνα μέσω κλινικών δοκιμών για περισσότερα ασφαλή συμπεράσματα, καθώς
επίσης και την αξιοποίηση ενός μεγαλύτερου αριθμού δείγματος.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-07-17
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαιτολογία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου
Έντερα - Ασθένειες
Νόσος του Crohn
Κολίτιδα, Ελκώδης
Λέξεις-κλειδιά:
ιντερλευκίνη-22, ιντερλευκίνη-17, λιπαρά οξέα, Ιδιοπαθής Φλεγμονώδης Νόσος του Εντέρου
Περιγραφή:
92 σ.:εικ.,πίν.,διαγρ.,χάρτες,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

EleniTsachaki.pdf

1 MB