Η πολιτική της Χρυσής Βίζας στην Ελλάδα: Προνομιούχος μετακίνηση, "επενδυτική έξαρση" και χωρο-κοινωνικές επιπτώσεις

Μεταπτυχιακή Εργασία 23136 464 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η πολιτική της Χρυσής Βίζας στην Ελλάδα: Προνομιούχος μετακίνηση, "επενδυτική έξαρση" και χωρο-κοινωνικές επιπτώσεις
Συγγραφέας:
Τυροβολάς, Αθανάσιος, Αλέξανδρος
Επιβλέπων καθηγητής:
Παπαδόπουλος, Απόστολος
Περίληψη:
Τοποθετούμενη στην ευρύτερη βιβλιογραφία της κριτικής γεωγραφίας, η παρούσα εργασία εστιάζει στις επενδύσεις σε αγορές ακίνητης περιουσίας που συνδέονται με άδειες διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, γνωστές και ως «Golden Visa». Το πρόγραμμα «Golden Visa» δημιουργήθηκε στην Ελλάδα το 2013 και ήδη από το 2017 μέχρι και σήμερα γνωρίζει σημαντική άνθηση. Συλλέγοντας πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα μέσω συνεντεύξεων με πληροφοριοδότες-κλειδιά, άντληση υλικού από το διαδίκτυο και συμμετοχική παρατήρηση σε εκδηλώσεις και ημερίδες σχετικά με το θέμα, η εργασία σκοπεύει να αναδείξει σημαντικές πτυχές της πολιτικής αυτής που παραμένουν άγνωστες για το Ελληνικό συγκείμενο. Σημαντικότερες εξ αυτών είναι τα κίνητρα όσων αιτούνται «Golden Visa», η χαρτογράφηση των φορέων που δραστηριοποιούνται στην αγορά, ο ρόλος, οι προκλήσεις και οι σχέσεις που αναπτύσσουν οι επαγγελματίες και τέλος η αποτίμηση θετικών και αρνητικών σημείων της υλοποίησης του προγράμματος. Τα ζητήματα της προνομιούχου κινητικότητας καθώς και της εμπορευματοποίησης της ιθαγένειας και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν αναδύονται ως κεντρικά στο θεωρητικό μέρος της εργασίας, ενώ καταγράφονται και οι συστάσεις Ευρωπαϊκών Θεσμών για τους κίνδυνους που ελλοχεύουν από την εφαρμογή προγραμμάτων «Golden Visa». Είναι σαφές πως το Κράτος μέσω έμμεσων και άμεσων φόρων καθώς και οι εξειδικευμένες εταιρίες και οι επαγγελματίες που είδαν την δραστηριότητά τους να αυξάνεται σημαντικά, βρίσκονται ανάμεσα στους κερδισμένους. Αντίθετα, στους κεντρικούς χαμένους μπορούμε να τοποθετήσουμε τους ενοικιαστές που βιώνουν μείωση του διαθέσιμου εισοδήματός του μέσω αύξησης του ενοικίου που οφείλουν να καταβάλουν, γεγονός στο οποίο συνέβαλε και η έντονη τουριστικοποίηση ολόκληρων γειτονιών του Κέντρου. Κεντρικό συμπέρασμα της εργασίας αποτελεί η εντεινόμενη αναδιάρθρωση γης καθώς αυτή όχι μόνο «αλλάζει χέρια-ιδιοκτησιακό καθεστώς» αλλά και χρήση, προσανατολισμένη όλο και περισσότερο σε επενδυτικούς σκοπούς, καθιστώντας το δικαίωμα στην πόλη και το δικαίωμα σε αξιοπρεπή στέγη υπό αμφισβήτηση.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-03-29
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Κοινωνική οικονομία
Μετανάστες - Οικονομικές συνθήκες - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
χωρο-κοινωνικές επιπτώσεις, χρυσή βίζα, επενδυτική μετανάστευση, προνομιούχος κινητικότητα
Περιγραφή:
109 σ.:εικ.,πίν.,διαγρ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

AthanasiosTyrovolas.pdf

5 MB