Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Food logistics: η εφοδιαστική των τροφίμων με έμφαση στον κλάδο των ψαριών

Πτυχιακή Εργασία 14861
Συγγραφέας:
Κορομπίλια, Ιωάννα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Οικιακή οικονομία
Εμπόριο
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Τα προϊόντα Π.Ο.Π και Π.Γ.Ε. στην οικονομία και η σημασία τους για τους καταναλωτές

Πτυχιακή Εργασία 15038
Συγγραφέας:
Ζωγράφου, Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-12
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες
Οικιακή οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Η πολιτιστική κληρονομιά ενός τόπου και η απήχησή της στους νέους – Η περίπτωση της Ανδρίτσαινας

Πτυχιακή Εργασία 16502
Συγγραφέας:
Αναγνωστοπούλου, Άννα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Πολιτισμός και πολιτισμικές διαδικασίας (κοινωνική αλλαγή, δομισμός, διάχυση)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Ψυχο-κοινωνικά γνωρίσματα και διανθρώπινες σχέσεις σε δείγμα μαθητών από την Κύπρο

Πτυχιακή Εργασία 16496
Συγγραφέας:
Μιχαήλ, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Βιολογικές Λαϊκές Αγορές: προοπτικές, μέλλον και άποψη καταναλωτών

Πτυχιακή Εργασία 16490
Συγγραφέας:
Τσάμη, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Η πολιτισμική κληρονομιά της Πάφου, και η απήχησή της στους νέους

Πτυχιακή Εργασία 16523
Συγγραφέας:
Σουσούρη, Κυριακή
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-02-26
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Πολιτισμός και πολιτισμικές διαδικασίας (κοινωνική αλλαγή, δομισμός, διάχυση)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Παραδοσιακή οικοσκευή, οικοτεχνία και οικοβιώματα στο χωριό Κρανιά Ελασσόνας: συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη με βάση τον παραδοσιακό πολιτισμό

Πτυχιακή Εργασία 17705
Συγγραφέας:
Ζέρβα, Βασιλική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2002
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Η διαθεσιμότητα και ο ρόλος του παραδοσιακού ψωμιού στις διατροφικές συνήθειες των αστών της Θεσσαλονίκης

Πτυχιακή Εργασία 17732
Συγγραφέας:
Μαυροπούλου, Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Επεξεργασία και κατασκευή τροφίμων
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Οι διαδρομές της μουσικής μέσα από τα κέντρα διασκέδασης που λειτούργησαν από το 1947 έως το 1967: η περίπτωση της Νίκαιας (Κοκκινιάς)

Μεταπτυχιακή Εργασία 18019
Συγγραφέας:
Παλόγλου, Σοφία Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-11-08
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Πολιτισμός και πολιτισμικές διαδικασίας (κοινωνική αλλαγή, δομισμός, διάχυση)
Ψυχαγωγία. Ελεύθερος χρόνος
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Στρατηγικές Ανάπτυξης για την Οικοδόμηση Έξυπνων Πόλεων(Smart Cities)

Μεταπτυχιακή Εργασία 18016
Συγγραφέας:
Σταμόπουλος, Χρήστος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Η συμβολή του εθελοντισμού στις κοινωνικές επιχειρήσεις

Μεταπτυχιακή Εργασία 18013
Συγγραφέας:
Σκλιάς, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-06
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Επιχειρηματικότητα
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Στρατηγικές διαχείρισης του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αστικών στερεών αποβλήτων για την Ελλάδα

Μεταπτυχιακή Εργασία 14398
Συγγραφέας:
Πασχάλη, Μαρουλιώ
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Περιβαλλοντική αξιολόγηση της καλλιέργειας βατόμουρων στη Θεσσαλία

Μεταπτυχιακή Εργασία 18216
Συγγραφέας:
Παπαπούλιου, Μαρία-Ευφροσύνη Β.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-01
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Γεωργία και περιβάλλον
Γεωργική οικολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Η πολιτιστική ανάπτυξη του Πειραιά και ο ρόλος του Δημοτικού Θεάτρου σε αυτήν

Μεταπτυχιακή Εργασία 18214
Συγγραφέας:
Σώκου, Δέσποινα Σ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-02-24
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Περιβαλλοντική και οικονομική ανάλυση των τοπικών σχεδίων διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο δήμο Λαμιέων

Μεταπτυχιακή Εργασία 18461
Συγγραφέας:
Γλουστιάνου, Κωνσταντίνα Ι.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Περιβαλλοντική διαχείριση
Τοπική αυτοδιοίκηση. Δήμοι
Οικιακή οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Φυσικοχημικές παράμετροι κατά τη επεξεργασία ιλύος από το βιολογικό καθαρισμό της Κω με τη μέθοδο της κομποστοποίησης

Μεταπτυχιακή Εργασία 14658
Συγγραφέας:
Λεμονιά, Ευφροσύνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2005
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Η Διερευνητική μέθοδος διδασκαλίας στα μουσεία (Inquiry Based Method) – Μελέτη περίπτωσης της Πινακοθήκης Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα

Μεταπτυχιακή Εργασία 18004
Συγγραφέας:
Μάκρα, Χρυσάνθη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-11-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Μουσειολογία. Μουσεία μέθοδοι και τεχνικές
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Προσωπικά χαρακτηριστικά και κίνητρα επιχειρηματικότητας των γυναικών στις κοινωνικές επιχειρήσεις

Μεταπτυχιακή Εργασία 18007
Συγγραφέας:
Σταματοπούλου, Αθανασία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-09-16
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Επιχειρηματικότητα
Οικογένεια. Γάμος. Γυναίκες
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Περιβαλλοντικές πρακτικές και ικανοποίηση πελατών στον τουριστικό τομέα

Μεταπτυχιακή Εργασία 18010
Συγγραφέας:
Περάκης, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Βιομηχανία φιλοξενίας, ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ., τροφή και υπηρεσίες της
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Εκτίμηση των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής στην τουριστική ζήτηση ανά κλιματική ζώνη στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακή Εργασία 18045
Συγγραφέας:
Μπούσης, Αλέξανδρος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-13
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Βιομηχανία φιλοξενίας, ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ., τροφή και υπηρεσίες της
Οικιακή οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0