Ο προσδιορισμός του ελάχιστου κόστους διαβίωσης των νοικοκυριών

Πτυχιακή Εργασία 18098
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο προσδιορισμός του ελάχιστου κόστους διαβίωσης των νοικοκυριών
Συγγραφέας:
Γαλάνη, Άννα
Επιβλέπων καθηγητής:
Σαρδιανού, Ελένη
Περίληψη:
Η παρούσα έρευνα παρουσιάζει τους προσδιοριστικούς παράγοντες των δαπανών ενός νοικοκυριού καθώς και τους δείκτες μέτρησης του ελάχιστου κόστους διαβίωσης από έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε διάφορες χώρες. Ο σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι να διερευνηθούν και να αναλυθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά ενός νοικοκυριού ως προς κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών όπως είναι οι δαπάνες για τρόφιμα ή οι δαπάνες για υγεία. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτική έρευνα σε 131 άτομα, κατά την περίοδο 14 Μαΐου 2016 έως και 16 Ιουνίου 2016. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε περιλαμβάνει ερωτήσεις που σχετίζονται με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά όπως ηλικία, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, εισόδημα, καθώς επίσης και ερωτήσεις σχετικές με το πόσα χρήματα δαπανά το νοικοκυριό μηνιαίως για τρόφιμα, υγεία, εκπαίδευση, διασκέδαση και άλλες κατηγορίες αναγκών. Από τα αποτελέσματα των παλινδρομήσεων διαπιστώνεται ότι το εισόδημα αποτελεί ένα βασικό παράγοντα για τις δαπάνες ενός νοικοκυριού. Μάλιστα, αξίζει να αναφερθεί από τη στατιστική ανάλυση ότι σε περίπτωση μείωσης του εισοδήματος, το νοικοκυριό θα μείωνε τις δαπάνες για υγεία, για τρόφιμα, για διασκέδαση, για διακοπές καθώς και για εκπαίδευση.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-03
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Νοικοκυριά - Οικονομικές απόψεις - Ελλάδα
Νοικοκυριά - Οικονομικές απόψεις
Κόστος και επίπεδο ζωής
Λέξεις-κλειδιά:
Βιοτικό επίπεδο, ελάχιστο κόστος διαβίωσης, δαπάνες νοικοκυριού, δείκτες μέτρησης του βιοτικού επιπέδου
Περιγραφή:
126 σ.: διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0