Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Διεθνείς συμβάσεις περιβαλλοντικής προστασίας σε σύγκρουση με τοπικές αναπτυξιακές επιδιώξεις: η περίπτωση του Αμβρακικού Κόλπου

Μεταπτυχιακή Εργασία 16615
Συγγραφέας:
Καλέντζη, Αικατερίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Περιβαλλοντική προστασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Επιχειρησιακή αξιολόγηση εφαρμογής διαστημικών δεδομένων παρατήρησης της γης για τον κίνδυνο τεχνολογικού ατυχήματος στο Αιγαίο

Πτυχιακή Εργασία 17724
Συγγραφέας:
Δεληγιάννης, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-02
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Τεχνολογία της πληροφορίας
Περιβαλλοντική προστασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Προστατευόμενη περιοχή Δίρφυς: δάσος Στενής-Δέλφι: διερεύνηση των αντιλήψεων των κατοίκων της Χαλκίδας και της Στενής

Πτυχιακή Εργασία 17729
Συγγραφέας:
Ρούκη, Όλγα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2006
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική προστασία
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Ανακύκλωση συσκευασιών αλουμινίου στην Ελλάδα

Πτυχιακή Εργασία 17353
Συγγραφέας:
Κάτσικας, Βίκτωρας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική προστασία
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Ανάλυση των παραγόντων που συνθέτουν απειλή από δασική πυρκαγιά στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Αιγάλεω ως βάση για το σχεδιασμό αντιπυρικής προστασίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 17560
Συγγραφέας:
Ρουμελιώτου, Αλίκη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Φυσικές καταστροφές
Περιβαλλοντική προστασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Προστασία περιβάλλοντος και ανθρώπινα δικαιώματα

Μεταπτυχιακή Εργασία 18363
Συγγραφέας:
Ζαφείρη, Βασιλική Α.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-16
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Περιβαλλοντική προστασία
Ανθρώπινη οικολογία. Ανθρωπογεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Ανακύκλωση και εκτίμηση κύκλου ζωής ενδυμάτων και κοστουμιών

Μεταπτυχιακή Εργασία 18603
Συγγραφέας:
Φάσσα, Ακριβούλα Ι.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Περιβαλλοντική προστασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Περιβαλλοντική και οικονομική αποτίμηση της ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE) και έμφαση στις σπάνιες γαίες

Μεταπτυχιακή Εργασία 18336
Συγγραφέας:
Ποτουρίδης, Αντώνιος Χ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Περιβαλλοντική προστασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Τροφικά απόβλητα: ένα περιβαλλοντικό και κοινωνικό ζήτημα

Πτυχιακή Εργασία 18594
Συγγραφέας:
Σπυριδάκης, Κωνσταντίνος Παναγιώτης Ε.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-02
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Περιβαλλοντική προστασία
Περιβαλλοντική μόλυνση
Ειδικοί τύποι περιβαλλοντικής μόλυνσης (ρύπανση του εδάφους, ατμοσφαιρική ρύπανση, ηχορύπανση)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Η βιοποικιλότητα του υγρότοπου του Αμβρακικού: η διατήρηση και η διαχείρισή του

Πτυχιακή Εργασία 14248
Συγγραφέας:
Ντάμα, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2001
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική διαχείριση
Περιβαλλοντική προστασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Συστήματα μέτρησης της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ευρώπη

Μεταπτυχιακή Εργασία 18978
Συγγραφέας:
Τριανταφυλλίδης, Μιχαήλ Ι.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Περιβαλλοντική πολιτική
Περιβαλλοντική προστασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. H ανακύκλωση στον άτυπο τομέα στην περιοχή της Αθήνας

Πτυχιακή Εργασία 19162
Συγγραφέας:
Φωτοπουλου, Χριστίνα Ι.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-03
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Περιβαλλοντική μόλυνση
Περιβαλλοντική προστασία
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Μελέτη των απόψεων των κατοίκων της Αθήνας σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος της ζωής τους

Πτυχιακή Εργασία 19362
Συγγραφέας:
Ξάνθη, Ειρήνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2005
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική διαχείριση
Περιβαλλοντική προστασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Ενέργεια και περιβάλλον: χρήση ανανεώσιμων πηγών ενεργείας στην Κύπρο

Πτυχιακή Εργασία 7040
Συγγραφέας:
Σιεηττάνη, Κωνσταντία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-11-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Περιβαλλοντική προστασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Μελέτη της αποτελεσματικότητας των αναδασωτικών μέτρων στην Πάρνηθα

Μεταπτυχιακή Εργασία 4151
Συγγραφέας:
Σιορόκου, Σταυρούλα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-07-19
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική προστασία
Φυσικές καταστροφές
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Ένα παρατηρητήριο ατμοσφαιρικής ρύπανσης για τον Υμηττό: πρόταση περιβαλλοντικής διαχείρισης ενός περιαστικού ορεινού όγκου στο μέλλον μιας βιώσιμης ανάπτυξης της Αθήνας

Μεταπτυχιακή Εργασία 2043
Συγγραφέας:
Βαρδάκα, Σταμάτα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2006
Θεματικές Κατηγορίες:
Ειδικοί τύποι περιβαλλοντικής μόλυνσης (ρύπανση του εδάφους, ατμοσφαιρική ρύπανση, ηχορύπανση)
Περιβαλλοντική προστασία
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Διαχείριση προστατευόμενων ειδών: καφέ αρκούδα και μεσογειακή φώκια

Πτυχιακή Εργασία 1450
Συγγραφέας:
Μόσιος, Σπύρος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2006
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική προστασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Το πάρκο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» και η συμβολή του στην βιώσιμη ανάπτυξη του δήμου Ιλίου

Μεταπτυχιακή Εργασία 10745
Συγγραφέας:
Μπεζαΐτης, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-06-30
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική προστασία
Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Περιβαλλοντική διαχείριση
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Εκβολικά συστήματα Κηφισού - Ιλισού, ανθρώπινες παρεμβάσεις, μεταβολές, περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Πτυχιακή Εργασία 14092
Συγγραφέας:
Αναγνώστου, Αυγή
Μιγάδη, Άννα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2001
Θεματικές Κατηγορίες:
Φυσική γεωγραφία
Περιβαλλοντικές επιστήμες
Περιβαλλοντική μόλυνση
Περιβαλλοντική προστασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Οι υγρότοποι της Δ. Ελλάδας και η σημασία της διατήρησης τους στη βιοποικιλότητα της χώρας

Πτυχιακή Εργασία 14254
Συγγραφέας:
Ντόκα, Βασιλική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2001
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική διαχείριση
Περιβαλλοντική προστασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0