Συγκριτική μελέτη συμβατικών και πράσινων ταρατσών: αξιολόγηση κύκλου ζωής πράσινων ταρατσών

Μεταπτυχιακή Εργασία 5387
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συγκριτική μελέτη συμβατικών και πράσινων ταρατσών: αξιολόγηση κύκλου ζωής πράσινων ταρατσών
Συγγραφέας:
Φουτρή, Αγγελική
Περίληψη:
Η συγκεκριμένη μελέτη περιγράφει την ανάλυση του κύκλου ζωής των συμβατικών και οικολογικών πράσινων ταρατσών σε σύγκριση με τις συμβατικές ταράτσες. Η αξιολόγηση κύκλου ζωής χρησιμοποιείται ως εργαλείο για να αναλυθούν και να ποσοτικοποιηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της χρήσης των ταρατσών. Σημείο εκκίνησης για την εργασία είναι η σημαντική μείωση ενεργειακής κατανάλωσης για τα κτίρια αλλά και τα επιπλέον θετικά αποτελέσματα που απορρέουν από την εγκατάσταση μιας πράσινης ταράτσας.

Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι πράσινες ταράτσες συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση των επιπτώσεων που επηρεάζουν τον άνθρωπο και το οικοσύστημα. Ακόμα φαίνεται πως η χρήση φιλικών, οικολογικών υλικών στην κατασκευή της πράσινης ταράτσας δεν μειώνει την αποτελεσματικότητά τους. Αντιθέτως προσθέτει περιβαλλοντική αξία σε μία αξιόλογη τεχνική.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-11-04
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Πράσινες ταράτσες (Κηπουρική)
Green roofs (Gardening)
Οικολογία
Ecology
Περιγραφή:
95 σ., εικ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, foutri.pdf