Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Η μέθοδος Project στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: ο "χρόνος" μέσα από τη γλώσσα, τα μαθηματικά και τον κινηματογράφο

Μεταπτυχιακή Εργασία 17472
Συγγραφέας:
Ρουμπάνη, Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-12
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Πρωτότυπα διδακτικά σενάρια για τις εικαστικές τέχνες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η διάχυσή τους στη σχολική κοινότητα μέσω του διαδικτύου

Μεταπτυχιακή Εργασία 18525
Συγγραφέας:
Μουργιά, Ευθυμία Δ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-21
Θεματικές Κατηγορίες:
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Καλές τέχνες
Τεχνολογία της πληροφορίας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Η Διερευνητική μέθοδος διδασκαλίας στα μουσεία (Inquiry Based Method) – Μελέτη περίπτωσης της Πινακοθήκης Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα

Μεταπτυχιακή Εργασία 18004
Συγγραφέας:
Μάκρα, Χρυσάνθη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-11-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Μουσειολογία. Μουσεία μέθοδοι και τεχνικές
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Γνώσεις δασκάλων για τον αυτισμό, διδακτικές στρατηγικές και αυτεπάρκεια σε ενταξιακές πρακτικές: εξέταση της μεταξύ τους σχέσης

Μεταπτυχιακή Εργασία 18916
Συγγραφέας:
Ράντη, Δήμητρα Ι.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-13
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Συμπεριφορά των καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την ανταλλαγή γνώσης: εμπειρική προσέγγιση

Μεταπτυχιακή Εργασία 8027
Συγγραφέας:
Καραστάθη, Βασιλική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-04-12
Θεματικές Κατηγορίες:
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Σχέσεις αυτεπάρκειας και τριαρχικών επιδόσεων των μαθητών

Πτυχιακή Εργασία 8230
Συγγραφέας:
Ρούσα, Αμαλία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-08-04
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Συνείδηση, νόηση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. «Τροφή για Σκέψη και για Δράση»: εκπαιδευτικό υλικό για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μεταπτυχιακή Εργασία 2075
Συγγραφέας:
Μπενετάτου, Γαλήνη Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-05-04
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Μύθοι ζώων και θεατρική πράξη: σύγχρονα εγχειρήματα και οι παιδαγωγικές τους λειτουργίες

Μεταπτυχιακή Εργασία 10134
Συγγραφέας:
Καραγιάννη, Άννα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-10-31
Θεματικές Κατηγορίες:
Τέχνες (Γενικά)
Εκπαίδευση
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Επιβράβευση και τιμωρία ως παιδαγωγικά μέσα του σχολείου

Πτυχιακή Εργασία 14414
Συγγραφέας:
Ανδρέου, Ελένη
Ιωάννου, Στέλλα
Ημερομηνία κατάθεσης:
1998
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας στα πλαίσια της σύγχρονης διδακτικομαθησιακής πράξης

Πτυχιακή Εργασία 3265
Συγγραφέας:
Σιμωτά, Καλομοίρα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2005
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Επικοινωνία δασκάλου - μαθητή και κίνητρα μάθησης

Πτυχιακή Εργασία 9127
Συγγραφέας:
Νικολακοπούλου, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-07-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Η αξιοποίηση των εποπτικών μέσων κατά την διδασκαλία του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας στην Α' και Β' Γυμνασίου

Πτυχιακή Εργασία 14682
Συγγραφέας:
Μάμαλη, Αικατερίνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2001
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Τεχνολογία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Μορφές διδασκαλίας σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία στην πόλη της Λάρισα

Πτυχιακή Εργασία 3375
Συγγραφέας:
Μάτη, Σοφία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2005
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Πτυχιακή Εργασία 14532
Συγγραφέας:
Μόρφα, Ελένη
Ρίζου, Βασιλική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2000
Θεματικές Κατηγορίες:
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Οικιακή οικονομία
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Μελέτη της επίδοσης των μαθητών στις φυσικές επιστήμες αναφορικά με τα κίνητρα και την ενεργό συμμετοχή: Ανάλυση δεδομένων PISA 2015

Μεταπτυχιακή Εργασία 19658
Συγγραφέας:
Μωραγιάννη, Μαρία Γ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-30
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Επιστήμη (Γενικά)
Φυσική
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Καλλιέργεια των εκτελεστικών λειτουργιών μέσω διαμορφωτικής αξιολόγησης στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων: Ένα πρόγραμμα παρέμβασης σε μαθητές Δημοτικού Σχολείου

Μεταπτυχιακή Εργασία 19765
Συγγραφέας:
Τουρή, Αναστασία Σ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-25
Θεματικές Κατηγορίες:
Μαθηματικά
Εκπαίδευση
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία: στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με την παιδαγωγική προσέγγιση

Μεταπτυχιακή Εργασία 19813
Συγγραφέας:
Καρρά, Κωνσταντίνα Λ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-30
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Εκπαίδευση
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Η συγγραφή του διδακτικού βιβλίου: η περίπτωση της οικιακής οικονομίας

Πτυχιακή Εργασία 14538
Συγγραφέας:
Νεοφύτου, Εύα
Ορφανίδου, Χρυστάλλα
Ημερομηνία κατάθεσης:
1998-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Παιδαγωγικές αντιλήψεις των Τριών Ιεραρχών και η επίδραση τους στην αγωγή

Πτυχιακή Εργασία 14458
Συγγραφέας:
Γεωργιάδου, Φανή
Αντωνίου, Ιωάννα
Ημερομηνία κατάθεσης:
1998-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Φιλοσοφία. Ψυχολογία. Θρησκεία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Εφαρμογή και αξιολόγηση καινοτόμων προγραμμάτων στο δημοτικό σχολείο: στάσεις και απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Μεταπτυχιακή Εργασία 15642
Συγγραφέας:
Γαζάνη, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-05-05
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0